اراک شهری بدون ورودی مناسب

شهر اراک پایتخت صنعتی ایران نام دارد ، اما هیچ نماد و المانی در ورودی یا خروجی شهر برای مطرح کردن این نام وجود ندارد
تصویر اراک شهری بدون ورودی مناسب

به گزارش پرسون از مرکزی ، در اکثر شهرهای ایران و یا در هرجای دیگر دنیا، مسافران و خودروهای عبوری زمانی که به شهری نزدیک می شوند از طریق وجود برخی تابلوها، المان ها و نمادها و میادین متوجه حضور در شهر مورد نظرشان می شوند که البته وجود این نمادها و چگونگی استفاده از نمادها برای معرفی شهر و جذب افراد و حتی کسانی که قصد ورود به آن شهر را ندارند بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که نمادها و بویژه المان های نصب شده در ورودی شهرها، ضمن اینکه به نوعی معرف آن شهر و ویژگی های آن است، می تواند در صورت داشتن خلاقیت و جذابیت به جذب مسافر و توریست نیز کمک شایان توجهی نماید و در نتیجه تاثیر مثبتی نیز بر توسعه اقتصادی آن شهر داشته باشد.

بطور مثال شهرهای دارای ذات صیادی یا ماهیگیری دارای نماد ماهی، قایق، کشتی و یا دریا می‌باشند و یا شهرهای با ذات تاریخی دارای مجسمه یا المان هایی نمایانگر تاریخ مهم آن شهر هستند.

حال در کلانشهر اراک که شهری صنعتی، مفاخرپرور و فرهیخته پرور است و سال هاست که در جلسات خرد و کلان، مدیران این شهر را با عنوان شهری صنعتی نام گذاری می کنند؛ متاسفانه در وردی و خروجی های شهر یا میادین اصلی خبری از وجود المان های صنعتی که معرف این شهر است، نیست و سال هاست که جذابیتی حتی در المان های نصب شده در سطح شهر اراک نیز دیده نمی شود و به نوعی این مورد تبدیل به مطالبه شهروندان شده است؛ چرا که المان های نصب شده در سطح شهر اگر از جذابیت و موارد مورد علاقه و عرق شهروندان برگرفته شده باشد حتی از ایجاد رخوت شهری در بین شهروندان نیز جلوگیری می کند و می تواند ضمن ایجاد شور و نشاط اجتماعی، علاقه و عرق بیشتری را در ساکنان شهر نسبت به آن ایجاد کند.

حال با شرح تفاسیر مذکور این سئوال مطرح می شود که آیا یک بار برای همیشه نباید به این بی نظمی در ورودی های شهر پایان داد؟

و یا مدیران کلانشهر اراک با وجود ده ها کارخانه مادر صنعتی که هر کدام هزاران ماکت یا تجهیزات بدون استفاده دارند، آیا توان تعامل با صاحبان صنایع در راستای جلب مشارکت آنها برای ساخت یک المان برای بوستان ها و میادین اراک را ندارند؟

کلانشهر اراک توان تبدیل شدن به شهری با خاصیت توریست پذیری را دارد، اگر مسئولان و مدیران آن بتوانند در معرفی جاذبه های شهر به خوبی عمل کنند و ورودی های شهر را در مرحله اول از این بی نظمی موجود خارج کنند و در مرحله بعد المان ها و نمادهای جذاب را در میادین و بوستان های سطح شهر قرار دهند.

نویسنده : رضا براتی کارشناس مدیریت بحران

409007

مطالب مرتبط