💢 ارتباط با ما:

آدرس دفتر رسانه پرسون: میدان نیاوران، ابتدای خیابان شهید جهانشاهی، روبروی مدرسه حکیم، سرای محله نیاوران.طبقه چهارم. دفتر رسانه پرسون

ایمیل: Info@purson.ir

شماره تماس: 09027779098