فریدون مجلسی، تحلیلگر سیاست خارجی و دیپلمات اسبق ایرانی می گوید: پرونده برجام از زمانی که آقای رئیسی به ریاست جمهوری رسیدند، بسته شده بود.
در واکنش به بیانیه مداخله جویانه وزارت خارجه فرانسه، شرکت سه نفر از وزرای مشاور دولت این کشور در اعتراضاتی در پاریس و اقدام سخیف نشریه شارلی ابدو، کاردار سفارت فرانسه در تهران در نبود سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شد.