اخبار بین الملل

اخبار آخرین تحولات جهان از جمله اروپا و آمریکا، خاورمیانه و ... همراه با گفت و گو و گزارش های تحلیلی این حوزه را در سرویس بین الملل پرسون بخوانید.

مهمترین اخبار

روزنامه گاردین می‌نویسد: جهان هر چه بیشتر از هم گسیخته و تکه‌تکه می‌شود، فضاهایی برای گفت‌وگو واقعی، همکاری و تفاهم نیز روز به روز محدودتر می‌شود. به طور کلی، جهان در حال تقسیم شدن به غرب در مقابل بقیه است.