عمومی

پرسون با نگاهی تحلیلی به تمام مسائل حوزه عموم جامعه می پردازد.

سند" تحول بنیادین آموزش و پرورش"بطور ریشه ای و مبنایی به حل مشکلات کنونی تدبیر و چاره سازی می نماید، از اهداف و ویژگی های عمده آن اینکه به عنوان اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش و نیز نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب می شود؛ که در همین راستا شاهد ابلاغ سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ بودیم.
یک نماینده مجلس گفت: انحراف هزینه کرد در بودجه آسیب های اجتماعی خود را نشان می دهد و تلاش کردیم که این را پیگیری کنیم و در برخی دستگاه ها توسط متولیان هزینه در اولویت‌های دیگر قرار می‌گیرد و ما پیگیر عنوان انحراف از هزینه‌ کرد هستیم.
افسردگی و نا امیدی از آینده هزینه‌های بسیار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. هرچه قدر مردم نسبت به آینده کشور امیدواری بیشتری داشته باشند مسیر پیشرفت در آن جامعه هموارتر خواهد شد.
با توجه به اینکه دیدگاه، سلیقه، گفتار و رفتار اکثریت ملت، متفاوت از ادبیاتِ رسمی است مسئولان باید نحوه مواجهه با چنین جامعه‌ای را بلد باشند. فناوری و تکنولوژی درقالب داده‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و همچنین یکپارچگی و تبادل سریع اطلاعات و تصاویر، شهروندان محلی به شهروندان جهانی تغییر و تبدیل پیدا کرده‌اند.
بخواهیم یا نه، خوش‌مان بیاید یا نه، بپذیریم یا نه، عده‌ای از ایرانیان ـ چه نخبه، چه پولدار، چه کاربلد و چه آدم عادی ـ از ایران رفته‌اند و عده‌ای هم در حال بستن چمدان‌های‌شان هستند.
در شهر مشهد، هتل‌های بسیاری وجود دارند که به جهت پذیرایی از زائرین ارجمند، فعالیت خود را آغاز کرده و در لِول‌های مختلف، خدمت رسانی می‌کنند. اگرچه هر یک از این هتل در جایگاه خود دارای محبوبیت هستند، اما نام برخی از آن‌ها را ممکن است بارها به عنوان پیشنهاد برای رزرو و اقامت در این شهر بشونید.
آثار فقر برزندگی آحاد مردم هرروز بیشتر خود را نشان می‌دهد، برتعداد افراد فقیر افزوده می‌شود وفاصله ثروتمندان با نیازمندان فزونی می‌یابد. در همین رابطه دکتر راغفر، استاد دانشگاه الزهرا فاصله طبقاتی وعدم توازن در برخورداری از امکانات کشور را علت فقر وافزایش تعداد فقرا دانسته است وآن را نشانه‌ای از وضعیت وخیم اقتصادی می‌داند که ریشه در فقدان عدالت در توزیع منابع دارد.
کسانی که این همه روی جادوگری در فوتبال مانور می‌دهند یا خودشان باورمندان به این قصه هستند یا دارند مسئله بزرگتری مثل تبانی را پشت توجیه جادوگری پنهان می‌کنند.
هربار که موضوع گور‌خوابی، پشت‌بام خوابی و در مجموع کارتن‌خوابی در سطح جامعه مطرح می‌شود، از گوشه و کنار جامعه و در رسانه‌های حقیقی و مجازی به‌دفعات متعدد و مکرر نارضایتی‌های متعدد از اینگونه سبک زندگی، مطرح می‌گردد. از نگاه آسیب شناسی اجتماعی، کارتن‌خوابی به‌ منزله یک سبک زندگی آزار‌دهنده هم موجب جریحه‌دار شدن عواطف انسانی و هم باعث وهن ما می‌شود.
برای ورود به بحث مهاجرت نیروهای نخبه بد نیست به خاطره‌ای از علم اشاره شود که به نکته مهمی اشاره می‌کند. یک‌بار شاه از او می‌پرسد که چرا دانشگاهیان و دانشجویان که ما به آنان هم چیز داده‌ایم این‌قدر علیه ما اقدام می‌کنند؟
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت این کمیسیون با افزایش سن بازنشستگی از ۳۰سال به ۳۲سال و همچنین افزایش سنوات حقوق بازنشستگی از ۲ به ۳سال خبر دادرییس کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت این کمیسیون با افزایش سن بازنشستگی از ۳۰سال به ۳۲سال و همچنین افزایش سنوات حقوق بازنشستگی از ۲ به ۳سال خبر داد.