ببینید

کوتاهی شهرداری در عملیات برفروبی و شن پاشی معابر موجب نارضایتی از شهردار تهران شد. متاسفانه تردد در معابر یخ زده منطقه یک - جمال آباد سخت و هنوز حتی خبری از رصد وضعیت معابر برای رسیدگی و شن پاشی نیست. شهروندان این مناطق می پرسند زاکانی کجای تهران ساکن است؟