325046

کارشناس مسائل شرق آسیا در گفتگو با پرسون:

تخلیه پایگاه نظامی در بگرام نشان‌دهنده ناکامی آمریکایی‌ها در افغانستان است

تصویر تخلیه پایگاه نظامی در بگرام نشان‌دهنده ناکامی آمریکایی‌ها در افغانستان است
کی از سناریوهایی که قابل تصور درباره این‌که چرا آمریکایی‌ها قصد دارند از افغانستان خارج شوند این بود که آمریکایی‌ها در افغانستان گرفتار یک جنگ بی‌پایان شدند که این جنگ تقریباً شبیه جنگ ویتنام است و نتیجه این جنگ نیز خروج اجباری آمریکا از افغانستان خواهد بود.

نوذر شفیعی کارشناس مسائل شرق آسیا در گفتگو با پرسون، در خصوص تخلیه پایگاه نظامی آمریکا در بگرام در افغانستان عنوان کرد: یکی از سناریوهایی که قابل تصور درباره این‌که چرا آمریکایی‌ها قصد دارند از افغانستان خارج شوند این بود که آمریکایی‌ها در افغانستان گرفتار یک جنگ بی‌پایان شدند که این جنگ تقریباً شبیه جنگ ویتنام است و نتیجه این جنگ نیز خروج اجباری آمریکا از افغانستان خواهد بود.

وی ادامه داد: خروج آمریکا از افغانستان و به خصوص تخلیه پایگاه در بگرام که مهم‌ترین پایگاه افغانستان و پایگاه آمریکایی بود نشان‌دهنده ناکامی آمریکایی‌ها در افغانستان است.

این کارشناس مسائل شرق آسیا در پایان اظهار داشت: آمریکایی‌ها تصور نمی‌کردند که بعد از بیست سال این همه هزینه را متقبل شوند و چشم‌انداز آینده نیز مبهم باشد، این نشان داد که آمریکایی‌ها در افغانستان شکست خوردند.

| 325046

مطالب مرتبط