289387

فرماندار رشت تاکید کرد:

نقش غیرقابل انکار خانواده در رفع آسیب های اجتماعی/ زیربنای شکل گیری هر اجتماعِ دارایِ سلامت، خانواده است

تصویر نقش غیرقابل انکار خانواده در رفع آسیب های اجتماعی/ زیربنای شکل گیری هر اجتماعِ دارایِ سلامت، خانواده است
فرماندار رشت با اشاره به نقش غیرقابل انکار خانواده در ایجاد آسیب های اجتماعی گفت: جامعه سالم جامعه ای است که در جزء به جزء پیکره اش از سلامتی برخوردار است، بنابراین اگر بدنبال جامعه ای سالم هستیم باید سلامتی آنرا از همه زوایا مورد بررسی قرار دهیم و بطور یقین زیربنای شکل گیری هر اجتماعِ دارایِ سلامت، خانواده است.

به گزارش پرسون از گیلان، علی فتح اللهی در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهر رشت با بیان اینکه در جامعه ای زندگی میکنیم که با چالشِ آسیب های اجتماعی روبرو هستیم، اظهار کرد: باید بتوانیم تعریف بسیار دقیقی از آسیب اجتماعی داشته باشیم و اثرات آنرا بر اقشار مختلف جامعه بررسی کنیم تا بعنوان متولیان این امر در دستگاه های مختلف، با اقدامات لازم نتایج نگران کننده آن در سطح اجتماعمان را به حداقل برسانیم.

وی افزود: از دلایلی که بررسی و حل مشکلات، پیرامونِ معضلات و آسیب های اجتماعی را در قالب یک کارگروه برگزار میکنیم اینست که، به دلیل گستردگی جامعه هدف لازم است که کلیه دستگاه ها در حوزه مربوط به خود، این آسیب ها را مورد کارشناسی دقیق قرار داده و اقدامات اثرگذار را به طور مستقیم در جامعه زیرمجموعه خود اعمال نمایند.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه باید بتوان نتایج این تصمیمات را در سطح جامعه به وضوح دید اظهار کرد: همانگونه که امنیت جامعه توسط دستگاه های ذی ربط به گونه ای برقرار شده که نیازی به برگزاری جلساتی برای ایجاد امنیت در سطح اجتماع نداریم، مردم باید بتوانند در بحث آسیب های اجتماعی نیز به این آسودگی خیال دست یابند.

وی با بیان اینکه جامعه سالم جامعه ای است که در جزء به جزء پیکره اش از سلامتی برخوردار است، گفت: اگر بدنبال جامعه ای سالم هستیم باید سلامتی آنرا از همه زوایا مورد بررسی قرار دهیم و بطور یقین زیربنای شکل گیری هر اجتماعِ دارایِ سلامت، خانواده است.

فتح اللهی افزود: در ارتباط با بحث آسیبهای اجتماعی هم، در هر جامعه ای اثرگذاری نقش خانواده در ایجاد این معضلات و مسئولیت پذیری در رفع آن، غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به اینکه حلقه اول در شکل گیری خانواده و اجتماع با ازدواج آغاز میشود، بیان داشت: باید عواملی که پایداری ازدواج در اجتماع را تقویت و یا بالعکس عواملی که برای ضربه زدن به بنیان خانواده است مورد شناسایی قرار گرفته و برایشان راهکار ارائه شود.

فرماندار رشت با ذکر اینکه اگر ازدواج با معیارهای اعتقادی و باورهای دینی صورت پذیرد، مستحکم تر خواهد بود، گفت: باید ببینیم که این معیارها تا چه میزان با نظرات جوانان امروز همخوانی دارد تا با پذیرش واقعیت ها بتوانیم راهکارهایی عملیاتی برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده ارائه دهیم.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد در دوام زندگی گفت: اگر اشتغال وجود نداشته باشد و درآمد کافی برای اداره خانواده فراهم نباشد با همه اعتقادات، زندگیِ مشترکِ شکل گرفته با مشکل مواجه خواهد شد و باید بتوانیم برای رفع این مهم برنامه ای ارائه دهیم.

فتح اللهی از عوامل مهم دیگر در امر ازدواج و در زندگی و در هر بخش از روابط انسانی را اعتماد و صداقت دانست و اظهار کرد: اعتماد، حلقه بسیار مهم در هر رابطه ای است و اگر اعتماد وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار تداوم در روابط و علی الخصوص در بحث خانواده را داشت.

وی افزود: بی اعتمادی آرام آرام آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و به طور قطع زمینه ساز اتفاقات بسیار بدی است که شاهدش هستیم.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با انتقاد از اینکه نتوانستیم یک توقع منطقی از زندگی مشترک را در میان جوانان ایجاد کنیم، گفت: بالا بردن سطح تحمل جوانان در هنگام بروز مسائل و مشکلات و همچنین آماده کردن آنها برای مسئولیت پذیری در زندگی مشترک نقشی است که بر عهده آموزش و پرورش، دانشگاه و همینطور سایر نهادها قرار دارد تا بتوانیم اثرات آنرا در استحکام خانواده و در نهایت در زندگیِ سالم شهروندان شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه هرکجا محرومیت باشد، اعم از فکری، فرهنگی و سطح سواد، آسیب های اجتماعی نیز وجود خواهد داشت، اظهار کرد: جایی که مردم از نظر مالی شرایط خوبی دارند با محرومیت های کمتری روبرو هستیم بنابراین جامعه هدف ما باید مناطق کم برخوردار باشد تا بتوانیم با ارائه برنامه هایی با قابلیت اجرایی و فرهنگ سازی، در رفع آسیب اجتماعی به نتیجه مطلوب برسیم.

| 289387