232388

همزمان با ایام دهه فجر انجام شد:

افتتاح مرکز جوارکارگاهی در شرکت ماهد آلومینیوم اراک

همزمان با ایام دهه فجر مرکز جوارکارگاهی در شرکت ماهد آلومینیوم اراک افتتاح شد.

به گزارش پرسون ازاراک، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در این آیین گفت: در راستای گسترش آموزش های مهارتی در صنایع و بنگاه های اقتصادی مرکز جوارگاهی آموزش مهارتی در شرکت ماهد آلومینیوم اراک افتتاح شد.

منصور جلیلوند، با بیان اینکه لازمه توسعه چرخ تولیدات داخلی در داشتن تنکسین های متخصص است، افزود: یکی از اهدافی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای دنبال می کند ارتقاء مهارت تکنسین‌ ها، کارگران و کارکنان صنایع و صنوف است، برهمین اساس راه اندازی مراکز جوار کارگاهی را در دستور کار خود قرارداده است.

وی ابراز کرد: تعامل با صنایع و صنوف، رمز موفقیت آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیاز بازار کار بوده است و ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارگاهی، افزایش بهره وری و کاهش ضایعات ناشی از کار را به دنبال خواهد داشت.

جلیلوند ادامه داد: امید است با استقرار سیستم‌های آموزشی و مراکز جوار کارگاهی در صنایع بتوان گام موثری در جهت افزایش بهره وری و نیل به اهداف کمی و کیفی صنایع استان برداشت.

وی در پایان یادآور شد: شرکت ماهد آلومینیوم با بیش از یک دهه فعالیت در صنعت آلومینیوم، در ساخت مواد نما (دیوار پرده ، مواد زیر ساخت برای کامپوزیت و غیره)، درها و پنجره ها مشارکت فعال دارد.

| 232388

مطالب مرتبط