223312

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت:

ارائه آموزش های مهارتی با استفاده از شبکه های الکترونیک در استان مرکزی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در حاشیه بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک خواستار توجه بیشتر به ارائه آموزش های مهارتی در بستر شبکه های مجازی و الکترونیک شد.

به گزارش پرسون از اراک ،منصور جلیلوند در نشست با مربیان و کارکنان مرکز آموزشی فنی و حرفه ای خواهران اراک،اظهارداشت: اکنون با وجود گسترش ویروس کرونا در کشور در شرایطی بوجود آمده که متاسفانه ارائه خدمات عمومی برای مردم در دستگاههای اجرایی همچون این اداره کل بطور حضوری امکان پذیر نیست و فرصتی را بوجودآورده تا ارائه خدمات الکترونیک به اقشار جامعه نسبت به قبل فعالتر گردد و این اداره کل نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی در حال آماده سازی بسترلازم جهت ارائه خدمات آموزشی می باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در ادامه افزود: مربیان مجرب مراکز آموزشی با حضور در محل کار خود ضمن ارائه خدمات آموزشی، با انجام پروژهها و ارائه مقالات پژوهشی،آموزشی ضمن ارتقاءتوانمندی های خود با ارائه این مقالات در بستر های موجود شبکه های الکترونیک در افزایش اطلاعات و توانمندی گروههای هدف، تاثیر گذار خواهند بود.

وی اضافه کرد: شرایط فعلی باعث شد تا به آموزش های مجازی بیشتر از قبل اهمیت داه شود و باید مجموعه های مرتبط برای افزایش کیفیت آموزش مجازی تلاش کنند.

| 223312

مطالب مرتبط