مقایسه عملکرد بیانگذار و وارثان گروه صنعتی ماموت

بنیانگذار ماموت که صنعتگری متعهد و خوش نام در صنعت کشور بود اکنون باید شاهد بی تعهدی و سو استفاده شرکت زیر مجموعه اش است که تحویل خودروی فروش قطعی را با وجود دریافت تمام مبلغ قرارداد عامدانه به تاخیر می اندازد
تصویر مقایسه عملکرد بیانگذار و وارثان گروه صنعتی ماموت

به گزارش پرسون، مختاری یکی از مشتریان مکث موتور با تقدیم نامه ای به رسانه پرسون آورده است:

نامه وارده :

شان کارآفرینی چون مرحوم فردوس بنیانگذار گروه صنعتی ماموت که با انتقال فناوری به کشور و خدمت صادقانه و نوآوری، اعتبار اجتماعی در جامعه کسب کرده و نقش مهم و برجسته ای در رشد و توسعه صنایع ماموت گردید نباید دستخوش سومدیریت وارثان این مجموعه در مکث موتور می گردید.

بنیانگذار ماموت که صنعتگری متعهد و خوش نام در صنعت کشور بود اکنون باید شاهد بی تعهدی و سو استفاده شرکت زیر مجموعه اش که تحویل خودروی فروش قطعی را با وجود دریافت تمام مبلغ قرارداد عامدانه به تاخیر می اندازد، باشد و این شائبه را در ذهن ها ایجاد می کند تا بتواند برای سود جویی بیشتر در بازار متلاطم خودرو به جای عمل به تعهدات در برابر مشتریان قبلی بازار با عرضه خودرو خارج از نوبت به قیمت آزاد و تحمیل فشار به مشتریان برای تغییر قرارداد با تبدیل قرارداد و تغییر زمان تحویل و صرفنظر از دریافت جریمه تاخیر را جایگزین سرمایه حاصل از تلاش عرق جبین بنیانگذار ماموت نماید.

بدون شک مدیران مکث موتور با خیال راحت از هر گونه نظارت و پیگیری مراجع مسئول، آشکارا به تضییع حقوق مشتریان به این رویه خود ادامه خواهند داد چون نه امکان طرح شکایت در سایت وزارت صمت وجود دارد و نه توان مشتری شخص حقیقی هماوردی برای مقابله با وکلای پر قدرت شرکت است. درسی که باید از دفاع چشم بسته از عملکرد بخش خصوصی اجحاف کننده به مشتری در برابر اقتصاد ناکارآمد دولتی مورد تجدید نظر توسعه گران و طالبان اصلاح بازار هستند، گردیده و بگویند چرا صدا ها را نمی شوند و اتحادیه ها و سندیکاها و اتاق بازرگانی و اصناف چرا منتظر نظارت دولتی برای صیانت از اعتبار بخش خصوصی و رفع انحصارها هستند؟

اگر تشکل های بخش خصوصی در کنار مردم و مشتریان نباشند چه توقعی برای گذر از اقتصاد دولتی است. تامین منابع مالی خودرو های عرضه آزاد و به قیمت بازار در مکث موتور از محل تامین منابع با فروش های قطعی و به تاخیر انداختن تعمدی تحویل خودرو توسط ماموت خودرو را چه کسی باید نظارت و مراقبت نماید؟ ارزش خودروی خریداری شده اگر کلا به تلف المال هم تبدیل شود در برابر ارزش های که در این کشور برای استقلال و عزت و سربلندی ملت تقدیم شده هیچ نمی ارزد اما قطعا کارآفرینان بزرگ و متعهدی همچنان در اقتصاد کشور هستند که حمایت از آنان و پاسداشت فعالان سالم و صالح بخش خصوصی را تحت تاثیر عملکرد مکث موتور قرار ندهیم ولی انتظار دارد سایر فعالان صنعت خودرو در این زمینه حساس باشند چون یک شبه ره صد ساله را نمی توان طی کرد و آب رفته در جوی بر نمی گردد. اعتبار اجتماعی شرکت هایی که نه تنها رسالت اجتماعی ندارند به قرارداد خودرو نیز متعهد نیستند در فصل بی نظارتی بازار و عدم امکان ثبت شکایت در سامانه وزارت صمت علامت خوبی نیست.

مختاری یکی از مشتریان مکث موتور

485056