برای سوزاندن چربی ورزش صبح بهتر است یا عصر؟

اگر همه بدانند که ورزش صبحگاهی چقدر مفید است، انجام اینکار را از خود دریغ نمی کنند. اگر هر روز صبح زود از خواب بیدار شوید، اینکار به یک عادت روزانه در زندگی شما تبدیل می شود.انجام روزانه تمرینات صبحگاهی، یک عادت بسیار مفید و سالم است. جدا از آن، ورزش های صبحگاهی (حتی قبل از صبحانه) کالری بیشتری نسبت به ورزش های ظهر یا عصر می سوزاند و این کالری سوزی در تمام طول روز ادامه پیدا می کند.
تصویر برای سوزاندن چربی ورزش صبح بهتر است یا عصر؟

به گزارش پرسون، چه ساعتی از روز بهترین زمان برای ورزش کردن به منظور سوزاندن چربی و افزایش متابولیسم است همواره سوال بسیاری از ما بوده است. تحقیقات محققان نشان می دهد که تمرین و ورزش کردن در صبح شاید بهترین و موثرترین راه برای بهبود متابولیسم و سوزاندن چربی باشد. بر اساس مطالعه ای که در این زمینه صورت گرفته، فعالیت بدنی در زمان مناسب در طی روز می تواند متابولیسم چربی بدن را افزایش دهد. محققان دریافته اند که موش هایی که در اوایل فاز فعال خود تمرین می کنند- که مشابه ورزش کردن انسان در صبح است- متابولیسمی بیشتر از موش هایی داشتند که معمولاً در زمان معمول استراحت، تحرک بدنی داشتند.

پروفسور جولین زیراث از موسسه کارولینسکا در سوئد در این باره می گوید: «نتایج ما نشان می دهد که ورزش در ساعات پایانی صبح، در زمینه بهبود متابولیسم و سوزاندن چربی، می تواند موثرتر از ورزش در اواخر عصر باشد». محققان می گویند که فعالیت بدنی در ساعات مختلف روز می تواند به شکل های متفاوتی بدن را تحت تاثیر قرار دهد زیرا فرآیندهای بیولوژیکی بدن انسان به ریتم های شبانه روزی سلول ها وابسته است، همان سیکل ۲۴ ساعته ای که بخشی از ساعت درونی بدن انسان است.

برای مشخص کردن اینکه زمان ورزش در طول روز چه تاثیری بر سوزاندن چربی دارد، محققان موسسه کارولینسکا و دانشگاه کپنهاگن به بررسی توده چربی موش ها بعد از یک جلسه تمرینی پرفشار روی یک تردمیل در دو دوره از سیکل روزانه پرداختند. آن ها به نتایج در اوایل فاز فعال و اوایل فاز استراحت موش ها نگاه کرده که معادل اواخر صبح و اواخر عصر برای انسان هاست. محققان نشانه های متعددی از متابولیسم چربی را بررسی کرده و تحلیل کردند که چه ژن هایی بعد از فعالیت بدنی در بافت چربی فعال می شدند.

آن ها دریافتند که فعالیت بدنی در اوایل فاز فعال روزانه باعث افزایش نمود ژن هایی در سلول ها شد که در سوزاندن و شکستن بافت چربی، تولید گرما و سلول های موجود در بافت چربی می شد که نشانه نرخ متابولیسم بالاتر بود. بر اساس این تحقیق، این تاثیرات تنها در موش هایی دیده می شد که در اوایل فاز فعال روزانه خود تحرک بدنی داشته و هیچ ارتباطی با مقدار غذایی که می خوردند نداشت.

پروفسور زیراث در ادامه تصریح می کند: «به نظر می رسد که زمانبندی درست برای توازن انرژی بدن و بهبود مزیت های سلامتی مرتبط با ورزش مهم باشد اما به تحقیقات بیشتری نیاز است تا نتیجه گیری های قابل اتکایی در مورد ارتباط یافته های ما در انسان ها بدست آید».

منبع:روزیاتو

464170