ماجرای دو کتابخانه سیار بر دوش دو الاغ!

مردی که روح بزرگی دارد سال ها و با استفاده از دو الاغ به مناطق دور از دسترس سفر می کند بدون دریافت حتی یک سکه به آموزش کودکان مناطق دور افتاده کمک می کند.

تصویر ماجرای دو کتابخانه سیار بر دوش دو الاغ!

به گزارش پرسون، مردی که روح بزرگی دارد سال ها بدون دریافت حتی یک سکه به آموزش کودکان مناطق دور افتاده کمک می کند. الاغ های این مرد دو کتابخانه سیار هستند! بهترین مقالات علمی را در مجله پرسون مطالعه کنید.

این مرد بزرگ کیست و چرا با این روش عجیب و با استفاده از دو الاغ به مناطق دور از دسترس سفر می کند؟ با ما همراه باشید تا داستان او را برای شما بازگو کنیم.

329827

مطالب مرتبط