287460

رهاسازی ۱۷۰ میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری و استخوانی در رودخانه‌های گیلان

تصویر رهاسازی ۱۷۰ میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری و استخوانی در رودخانه‌های گیلان
مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا 16 قفس پرورش ماهی در استان وجود دارد، گفت: پیش‌بینی ما این است که 160 الی 170 میلیون قطعه انواع بچه ماهی‌های خاویاری و استخوانی امسال در رودخانه‌های شیلاتی منتهی به دریای خزر گیلان رهاسازی شود.

به گزارش پرسون از گیلان، عظیم مدبری درباره بقای بچه ماهیان رهاسازی شده اظهار داشت: ضریب بازگشت بچه ماهیان رها شده در رودخانه‌های شیلاتی استان گیلان 7 الی 10 درصد است.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در بازگشت بچه ماهیان رها شده اثرگذار است خاطرنشان کرد: از جمله این عوامل می‌توان به آلودگی آب و دبی آب رودخانه‌ها اشاره داشت.

مدبری با بیان اینکه آلودگی رودخانه‌های گیلان سالیان سال بر بقای بچه ماهیان اثرگذار بوده افزود: سعی ما بر این است که بهترین محل و با دبی مناسب را برای رهاسازی بچه ماهیان انتخاب کنیم.

وی عنوان داشت: با توجه به محدودیت اراضی و منابع آبی در گیلان به منظور بهره‌وری بهینه از منابع آبی، افزایش تولید در واحد سطح از اهمیت بالایی برخوردار است لذا در گیلان نیز با قیمت بالای زمین و محدودیت منابع آب شیرین مواجه هستیم.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: به همین جهت استفاده حداکثری از منابع آبی و بهره‌گیری از زمین مناسب امری مهم بوده و در راستای افزایش تولید در واحد سطح، مکانیزاسیون و توسعه آن در مزارع آبزی پروری مورد توجه ما بوده است.

مدبری با بیان اینکه در این زمینه برنامه‌ریزی‌های متفاوتی نظیر ترکیب گونه‌ای در حال انجام است افزود: در حال حاضر میانگین تولید ماهیان گرمابی در سطح کشور 4.2 تن در هکتار و در سطح استان گیلان نیز همین مقدار است.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی در تعداد اندکی از مزارع استان با تغییر در ترکیب الگوی کشت 15 الی 17 تن ماهی در هکتار با استفاده از دستگاه‌های هوادهی، دستگاه غذاده و استفاده از سیستم برگشت آب تولید می‌شود.

مدیرکل شیلات گیلان عنوان داشت: در بخش سردآبی نیز این اقدامات در حال انجام است و با استفاده از فناوری‌های نوین توانستیم افزایش تولید را در حوزه‌های مختلف پرورش ماهیان گرمابی، سردآبی و‌ خاویار شاهد باشیم.

مدبری با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا 16 قفس پرورش ماهی در استان گیلان وجود دارد تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود این تعداد برای سال آینده به 20 قفس افزایش یابد و دورنمای ما پرورش 500 الی 700 تن ماهی در قفس در سال 1400 است.

وی درباره تعداد ماهیان رهاسازی شده در رودخانه‌های شیلاتی گیلان گفت: پیش‌بینی ما این است که 160 الی 170 میلیون قطعه انواع بچه ماهی‌های خاویاری و استخوانی امسال در رودخانه‌های شیلاتی منتهی به دریای خزر گیلان رهاسازی شود.

منبع: تسنیم

| 287460

مطالب مرتبط