234601

فرماندار کمیجان:

مهارت آموزی بهترین راهکار برای مقابله با بیکاری است

تصویر مهارت آموزی بهترین راهکار برای مقابله با بیکاری است
در بازدید سرزده فرماندار کمیجان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان مشکلات حوزه امورش فنی و حرفه ای شهرستان بررسی شد.

به گزارش پرسون از مرکزی، ابراهیم رستمی با اشاره به اهمیت آموزش فنی و حرفه ای در مقوله اشتغالزایی، بیان کرد: آموزش ها بایستی منجر به کسب مهارت، اشتغال و افزایش درآمد عمومی مردم شود و تا بتوانیم در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کنیم در غیراین‌صورت اهداف مهارت آموزی محقق نمی یابد.
فرماندار شهرستان کمیجان افزود: آموزش های مهارتی لازمه همه بخش ها در توسعه است، ضمن این که نیروی کار آموزش دیده جزو ارکان اصلی توسعه در همه زمینه هاست، بنابراین آموزش های مهارتی بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد، از آنجائیکه شغل اکثر افراد این شهرستان در حوزه کشاورزی است انتظار می رود ارتقاء سطح شغلی این حوزه از توجه ویژه ای برخوردار باشد و به مهارت های حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بیشتر توجه و در دستور کار قرار گیرد.

| 234601

مطالب مرتبط