شعر

خیام یکی از شخصیت‌های ممتاز فرهنگ ماست که شهرتی جهانی دارد، هم به واسطه رباعیات خود که ادوارد فیتزجرالد به انگلیسی ترجمه‌ای آزاد از آن انجام داد و هم به دلیل آثار علمی که برای آن در سطح بین‌المللی شناخته شده است.
یادداشت/محمد کاظم کاظمی یکی از شاعران همین نسل افغانستان است که اشعار او از چنان پختگی برخوردار است که به حق می‌توان او را راوی دردهای کهنه مردم افغانستان دانست.

دوم اردیبهشت ماه زادروز قیصر امین‌پور است؛ حسین قرایی، نویسنده و فعال فرهنگی به برشماری ویژگی‌های "قیصر شعر انقلاب" پرداخته و او را نگین انگشتری در تربیت نوجوانان دهه اول انقلاب می‌داند.
چگونه ممکن است رویدادهای بیرونی، بالاخص رویدادهای تالم‌برانگیز بیرونی تاثرات درونی نداشته باشد که این تاثرات طبعا نمودها، تظاهرات و جلوه‌هایی پیدا می‌کند که در مردم اهل اندیشه و صاحبان طبایع لطیف‌تر، به گونه‌ای مشهودتر و زیباتر متجلی می‌شود و عطار مجلای همه رنج‌ها، آلام و دردهای زمانه خویش است.