قاچاق تنها ورود کالا به شکل پنهان به کشور نیست که ریشه تولید داخل را می سوزاند، بلکه خروج کالای تولید داخل آن هم کالای اساسی به آن سوی مرز نیز قاچاق گفته می شود که نه تنها باعث برهم زدن تنظیم بازار داخلی می شود بلکه سرمایه ملی را نیز روانه جیب سود جویان می کند.

صنعت معدن تجارت

«پرسون» در گفتگو با یک فرهنگ شناس:

دو راهی رای دادن یا ندادن! کدام راه هوشیارانه است؟

رای دادن کار ساده ای نیست. حقی است که تاریخ بزرگی را پشت سر نهاده وبرای به دست آمدن این حق برای یک ملت، حماسه های بزرگی خلق شده است. در روزهای باقی مانده تا روز انتخابات، چگونه بر سر دو راهی رای دادن یا ندادن، تصمیم بگیریم؟ً

تا انتخابات

پرسون از یک کلاهبرداری جدید گزارش می‌دهد؛

نامزدهای انتخاباتی به کانال‌های " اد کن، پول بگیر" پیوستند؟

تعداد کانال‌های" اد کن، پول بگیر" در فضای انتخابات افزایش پیدا کرده است. اما واقعیت این کانال‌ها چیست و توسط چه کسانی و با چه اهدافی دنبال می‌شود. 

تا انتخابات

پرسون از افزایش مصرف دخانیات در نوجوانان می گوید:

دودی که به چشم همه خواهد رفت!

پایین آمدن سن مصرف دخانیات در ایران، تیتر همه رسانه ها شده است. می گویند سن مصرف به 12 سال هم رسیده است.

اقتصاد کلان

روستاییان، کشاورزان و عشایر در نقاط مختلف کشور به علت آسیب‌پذیر بودن و ضعیف بودن نیازمند به حمایت و پشتیبانی هستند لذا در همین راستا صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تحت پوشش قرار دادن این قشر زحمتکش ایجاد و راه‌اندازی شده است.

زنجان

این روزها به واسطه تحریم های شدید نفتی کشورمان توسط امریکایی ها و از سوی دیگر کاهش تقاضای بازار نفت جهانی، ایران روزانه 600 هزار بشکه نفت استخراج و فروش آن به شکل مویرگی دربازارهای جهانی انجام می شود.

انرژی

حضور نرجس سلیمانی به عنوان کاندیدای شورای شهر تهران به دلیل این که هیچ‌گونه کارنامه از فعالیت‌های وی در دسترس نیست و همچنین نگران برخی در رابطه با لطمه به نام سردار سلیمانی باعث انتقادات بسیاری و دعوت به انصراف وی گشته است.

تا انتخابات