وجود ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل در کشور

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: کشور ما حدود ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل دارد و از لحاظ کمیت و کیفیت جزو کشورهای کم جنگل می باشیم.
تصویر وجود ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل در کشور

به گزارش سایت خبری پرسون، نقی شعبانیان در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار کرد: با چالش‌های مختلفی از جمله آلودگی هوا، گرد و غبار، فرسایش خاک و در راس همه آنها تعییر اقلیم مواجه هستیم و نتایج بررسی‌ها و تحقیقات در دنیا نشان داده که یکی از بهترین راه‌های برون رفت از این مشکلات توجه به منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مراتع است.

وی افزود: کشور ما حدود۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل دارد و از لحاظ کمیت و کیفیت جزو کشورهای کم جنگل هستیم. از نظر کمیت این میزان جنگل ۸.۷ درصد از سطح کشور را می پوشاند و سرانه جنگل نیز در کشور ۱۷۰۰متر مربع است در که حالی سرانه جنگل در دنیا ۶۰۰۰ متر مربع است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: قرار بود طی ۱۰ سال سرانه به ۲۵۰۰ مترمربع برسد که محقق نشد.

وی اضافه کرد: از لحاظ کیفیت نیز عمده عرصه های کشور ما در مناطق خشک و نیمه خشک هستند و انتظار می رود که کیفیت جنگل ها مناسب نباشد.

به گفته وی سازمان منابع طبیعی بر اساس برنامه‌ها و طرح هایی که در دست اجرا دارد قصد دارد به توسعه منابع طبیعی و جنگل‌ها کمک کند تا با مشکلات زیست محیطی مقابله شود.

منبع: ایسنا

614287