مصرف کراتین با نوشیدنی ها مجاز است؟

آیا مصرف کراتین با چای،‌ قهوه معمولی و آب‌میوه باعث عدم جذب آن توسط بدن می شود؟
تصویر مصرف کراتین با نوشیدنی ها مجاز است؟

به گزارش پرسون، یکی از سوالات مهمی که از سوی ورزشکاران مطرح می‌شود مصرف کراتین با آب میوه،‌ چای یا قهوه است. اینکه آیا مصرف کراتین با آب میوه‌ها به خصوص آب میوه‌های اسیدی تاثیری بر جذب آن ‌دارد؟ آیا حل کردن کراتین در چای و قهوه نیز تاثیر سوء برجذب آن دارد؟ مصرف کراتین با نوشیدنی‌ها حاوی کافئین ممکن است؟ این‌ها همه سوالاتی است که از سوی ورزشکاران مطرح می‌شود و باید به آن پاسخ داد.

بر اساس این مطلب که از سوی سودابه وحدت تهیه شده و توسط فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ما قرار گرفته،‌ آمده است: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مصرف همزمان کراتین و مقادیر زیاد کافئین ممکن است اثرات بدی بر جذب کراتین داشته باشد ولی حل کردن کراتین در چای و قهوه‌های معمولی تاثیری بر جذب کراتین ندارد.

همچنین مطالعات درمورد مصرف همزمان کراتین و آب میوه‌ها هم تاثیری سویی را نشان نداده است؛ قاعدتا این مطلب منطقی است زیرا میزان اسید آب میوه‌ها مانند آب پرتقال و آب انگور و... خیلی کمتر از اسید معده است پس اگر اسید معده اثر تخریبی بر کراتین ندارد، آب میوه‌ها هم تاثیر مخرب ندارند.

منبع: ایسنا

413291