یک عضو شورای شهر تهران عنوان کرد؛

گرانی قیر عامل آسفالت نشدن معابر شهری

یک عضو شورای شهر تهران گفت: قیمت آزاد هر تن آسفالت یک میلیون و 300 تا 400 هزار تومان است که شهرداری توان این هزینه بالا را ندارد، زمانی شهرداری هر تن آسفالت را 150 هزار تومان تهیه می کرد.
تصویر گرانی قیر عامل آسفالت نشدن معابر شهری

به گزارش پرسون، سید محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران در جمع مردم جنوب تهران در مسجد امام رضا(ع) محله وصفنارد حضور داشت، اظهار داشت: در فصل سرما آسفالتی که از کارخانه های موجود در غرب تهران به سمت مقصد شرق تهران انتقال می یابد، سرد خواهد شد و موجب کیفیت پایین آسفالت کاری می شود، در این خصوص شهرداری تهران به دنبال آن است کارخانه آسفالت در شرق تهران نیز راه اندازی کند.

وی گفت: متاسفانه تحویل قیر برای آسفالت کاری معابر شهری از سوی کارخانه های پتروشیمی به شهرداری های کل کشور با افزایش قیمت مواجه شده است، که در این زمینه مجلس نیز ورود پیدا کرده است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تا به نتیجه رسیدن موضوع قیر سهم ارسال قیر به مناطق اندک است و این موضوع عامل کاهش فعالیت عمرانی آسفالت کاری معابر شهری شده است.

آقامیری افزود: قیمت آزاد هر تن آسفالت یک میلیون و 300تا400 هزار تومان است که شهرداری توان این هزینه بالا را ندارد، به طوری که یک زمانی شهرداری هر تن آسفالت را 150 هزار تومان تهیه می کرده است.

وی تصریح کرد: طبق بازدیدی که چند ماه پیش از کارخانه آسفالت داشتیم، مسئول مربوط در کارخانه آسفالت اعلام کرد که برای هر ناحیه شهرداری تهران 15 تن آسفالت تحویل می دهیم که در شهر تهران 124 ناحیه وجود دارد، در نتیجه تولید این حجم آسفالت امکان پذیر است که با برطرف شدن مشکل مواد اولیه این اتفاق صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد: با این وجود در صورتی که شهروندان تهرانی با مشکل خرابی آسفالت معابر مواجه هستند با سامانه 137 تماس بگیرند تا محله مورد نظر مورد آسفالت کاری قرار بگیرد.

آقامیری به دلیل مدرک تحصیلی دکترای زلزله شناسی که دارد رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر تهران را برعهده دارد. وی به دنبال این است که هر هفته در یک مسجد در شهر تهران حضور داشته باشد و به شکل چهره به چهره با مردم هم صحبت شود.

379542