رهایی از وابستگی به دلار، یک ادعا است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: سهم ایران از اقتصاد دنیا زیر یک درصد و در حدود شش دهم درصد است، در حالی که جمعیت کشور یک درصد از کل دنیا را تشکیل می‌دهد. بنابراین ما نمی‌توانیم ادعایی در رابطه با حذف دلار داشته باشیم.
تصویر رهایی از وابستگی به دلار، یک ادعا است

علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پرسون، در خصوص صحبت‌های اخیر وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از اقتصاد کشور، بیان کرد: بحث عدم وابستگی به دلار نیازمند برنامه ریزی عمیقی و راه حل است. در دنیایی زندگی می‌کنیم که تمام کشورها به یکدیگر متصل هستند و نمی‌توان جزیره‌ای زندگی کرد.

نقیب با بیان این که منتظر ارائه برنامه از سوی وزیر صمت برای حذف دلار است و فاطمی امین از انجام این کار در 6 ماه آینده خبر داده است، گفت: امروزه اقتصاد دنیا به دلار وابستگی دارد. باید نمونه‌های مشابه را نیز درنظر گرفت. کشورهایی مانند چین نتوانستند خود را از این وابستگی رها کنند.

وی افزود: چین با وجود ادعاهایی مبنی بر حذف دلار، وابستگی اندکی ندارد؛ اما به دلیل این که قدرت اقتصادی دارد، سالانه رشد اقتصادی مثبتی را ثبت می‌کند و مبادلات گسترده‌ای با آمریکا دارد و همیشه از دولت ایالات متحده طلبکار است، قابل مقایسه با ایران نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: چین از کشورهای عمده و بزرگ اقتصاد جهان است، با این وجود نتوانسته یوان را جایگزین دلار کند و بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. ضمن این که تفاوت چین با ایران بسیار متفاوت است و رشد اقتصادی کشور ما متأسفانه منفی است.

نقیب گفت: سهم ایران از اقتصاد دنیا زیر یک درصد و در حدود شش دهم درصد است، در حالی که جمعیت کشور یک درصد از کل دنیا را تشکیل می‌دهد. بنابراین ما نمی‌توانیم ادعایی در این رابطه داشته باشیم. البته منتظر برنامه‌های وزیر در این رابطه هستیم.

367193