«مهران فاطمی» استاندار یزد شد

سرانجام تکلیف استاندار یزد مشخص و مهران فاطمی بر کرسی استانداری تکیه زد.
تصویر «مهران فاطمی» استاندار یزد شد

به گزارش پرسون از یزد؛ سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و حدس و گمان های متعدد مهران فاطمی بر کرسی استانداری یزد تکیه زد.

بر این اساس هم اینک حکم مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد در دولت سیزدهم در حال تایید شدن است.

حیران_ استان یزد

352333