معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت استان:

کیفیت آب همدان کاملا تحت کنترل و نظارت است

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: کیفیت آب همدان تحت کنترل و نظارت است.

تصویر کیفیت آب همدان کاملا تحت کنترل و نظارت است

به گزارش پرسون از همدان، به نقل از روابط عمومی آبفای استان همدان حمید نیکداد معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان از مطلوب بودن کیفیت آب در همدان خبر داد و گفت: تغییر رنگ آب پس از افت فشار یا قطعی های موردی ناشی از شوک ایجاد شده در تاسیسات آبرسانی است و کیفیت آب کاملا تحت کنترل است.

وی ضمن اشاره به نگرانی های برخی شهروندان وهم استانی ها در خصوص تغییر رنگ یا مزه آب آشامیدنی در برخی نقاط، پس از افت فشار یا قطعی های ایجاد شده در شبکه های آبرسانی توضیح داد: رصد کیفیت آب در سه بخش فیزیکی، شیمیایی و میکروبی با نمونه برداری های مستمر، همواره در دستور کار شرکت های آب و فاضلاب قرار دارد.

نیکداد با تاکید بر اینکه در حقیقت کیفیت آب یکی از خطوط قرمز این شرکت محسوب میشود،گفت: علیرغم تمامی مدیریت هایی که در بحث کنترل کیفیت آب آشامیدنی به عمل می آید، متاسفانه به دلیل کاهش حجم نزولات جوی سال جاری، در برخی نقاط با افت فشار آب به دلیل اعمال تغییرات جریان آب مواجه شدیم.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: افت فشار آب موجب شده تا تغییرات جریان آب درشبکه های آبرسانی رخ داده و برخی همشهریان یا هم استانی های ما با تغییر شکل ظاهری آب نظیر بو و مزه آن مواجه شوند.

وی با این توضیح که بر اساس استانداردهای تعریف شده؛ آب آشامیدنی آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که، مصرف آن جهت آشامیدن، عارضه سوئی را در کوتاه مدت یا دراز مدت، برای سلامت انسان، به همراه نداشته باشد، بیان کرد: با جریان مجدد آب در مخازن آب شهر و به ویژه در لوله هایی با ساختار چدنی وایجاد شوک الکترونیکی، احتمال بلند شدن رسوبات کف لوله افزایش می یابد که همین خود تغییراتی را درویژگی های ظاهری آب به وجود می آورد.

نیکداد با بیان اینکه این تغییرات عموما پس از یک بازه زمانی بسیارکوتاه مدت مرتفع و رنگ و مزه آب به حالت طبیعی خود بازمی گردد،گفت: این نوع از اختلال تنها در نتیجه شوک ایجاد شده در سیستم های آبرسانی می باشد وآب موجود فاقد هرگونه آلودگی میکروبی و شیمیایی است.

وی با این توضیح که مردم یقین داشته باشند که کیفیت آب در همدان مطلوب و مورد تایید مراجع تایید کننده کیفیت می باشد، اظهارکرد: درصورت طولانی شدن مدت زمان کدورت آب یا هواگرفتگی، مشترکین عزیز میتواند ضمن تماس با مرکز122 همکاران ما را در جریان مشکلات ایجاد شده قراردهند و یا درخواست نمونه گیری و آزمایش آب را داشته باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه آزمایشگاههای آبفای استان از جمله آزمایشگاهای معتمد سازمان محیط زیست است،گفت: مرکز بهداشت استان نیز ضمن بررسی کیفیت آب، کیفیت مطلوب آن را تایید میکند.

نیکداد از نمونه برداری های روزانه و ماهیانه آزمایشگاه های متولی امر به صورت مستمر خبر داد و گف ت:تاکنون هیچ موردی از آلودگی میکروبی و شیمیایی آب گزارش نشده است.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان همدان بار دیگر با بیان اینکه مشترکین می توانند در صورت مشاهده هرگونه تغییر شکل ظاهری آب در دراز مدت، مشکلات خود را با مرکز پاسخگوی 122 در میان بگذارند از مردم درخواست کرد به شایعات مخربی که در خصوص آلودگی آب مطرح می شود توجه نکنند.

350393