حرکت خلاف جهت یک بنیاد خاص در زمینه ساخت مسکن

شنیده ها حاکی از این است که یکی از کارخانجات کاشی وابسته به یک بنیاد خاص به دنبال افزایش قیمت محصولات خود است.
تصویر حرکت خلاف جهت یک بنیاد خاص در زمینه ساخت مسکن

به گزارش پرسون از یزد، در حالی که کشور در حال آماده سازی زمینه اجرای ساخت ۱ میلیون مسکن در سال بوده و سیاست های کاهش قیمت محصولات بخش ساختمان نظیر سیمان و فولاد را در دستور کار قرار داده خبر رسیده یکی از کارخانجات کاشی وابسته به یک بنیاد خاص به دنبال افزایش قیمت محصولات خود است.

چنین تصمیمی از سوی این نهاد در حالی گرفته شده که شنیده ها حکایت از عدم تمایل سایر کارخانجات کاشی یزد برای افزایش نرخ دارد؛ اما مدیرعامل کارخانه مذکور تمایل داشته به صورت خودسرانه افزایش نرخ را اعمال نماید.

همچنین این افزایش قیمت ها در حالی در شرف اعمال است که کارخانجات کاشی از ابتدای سال طی چند مرحله قیمت محصولات خود را افزایش داده اند.

حیران_استان یزد

349568