پرسون آموزش می دهد؛

اصول مهم آداب معاشرت

نحوه آداب معاشرت هر فرد در اجتماع نشان دهنده شخصیت او است پس باید برای داشتن شخصیت خوب و جذب دیگران آداب و معاشرت برخورد با دیگران را به خوبی یاد بگیرید.
تصویر اصول مهم آداب معاشرت

به گزارش پرسون، هر آدمی نیاز دارد تا آداب معاشرت را به صورت اصولی بداند و در زندگی از آنها استفاده کند تا به دیگران احترام بگذارد و متقابلا خودش هم احترام ببیند. در ادامه شما را با اصول آداب معاشرت آشنا میکنیم.

هنگام حضور در جمع بلند صحبت نکنید

بلند صحبت کردن شما در جمع این را می رساند که شما توانایی صحبت کردن منطقی با دیگران را ندارید و حتما می خواهید حرف خودتان را به کرسی بنشانید و این عجز شما را نشان می دهد و باعث می شود اطرافیان هنگام ارتباط با شما استرس داشته باشند.

سلام و احوالپرسی صحیح و مناسب

سلام و احوالپرسی صحیح و مناسب یکی از ملزومات آداب روابط اجتماعی است. نخستین برخورد آدم ها با یکدیگر باید با رعایت دو اصل زیر همراه باشد:

شما باید دست طرف مقابل را سریع فشرده و رها کنید. هرگز دست مخاطب را برای مدت طولانی در دست نگیرید زیرا با این کار، حریم خصوصی اشخاص را نقض می کنید. با دست روی شانه طرف مقابل زدن نیز در این زمانه چندان مناسب نیست و یک رفتار نخ نما و کهنه بشمار می رود.

مردها بهتر است در مقابل خانم ها کمی به جلو خم شده و خیلی خفیف و کوچک حالت تعظیم به خود بگیرند.

با همه مودب رفتار کنید

اگر کسی را دوست ندارید ، نیز با او درست رفتار کنید و مودب و با نزاکت بـاشید تـا بـرتـری شما به آن شخص ثابت کنید پس هیچگاه شان و منزلت خودتان را با رفتار بی ادبانه پایین نیاورید.

پشت سر دیگران حرف های خوب بزنید

بله درست است؛ به جای اینکه در مورد خنگی، جلفی، یا آزاردهنده بودن کسی که حضور ندارد حرف بزنید، سعی کنید در غیاب او در موردش چیزهای خوب و خوشایند بگویید. این کار نشان می دهد باکلاس هستید و به اندازه ی کافی معتمد به نفس و خونسرد هستید که به جای صحبت در مورد نقاط ضعف دیگران، از خوبی ها و نقاط قوت آنها سخن می گویید. اگر در غیاب افراد، خوبی هایشان را تحسین کنید، فردی مثبت و متین جلوه خواهید کرد، نه کسی که همیشه دنبال کمبودهاست. اگر مدام در حال غیبت کردن باشید، مردم فکر می کنند آدم بی کلاسی هستید، چون به حریم شخصی و حدومرز دیگران احترام نمی گذارید.

آداب معاشرت در رستوران

پیش از رفتن به رستوران اگر به دوست یا همراه خود بگویید: «مهمان من» یعنی باید همه هزینه‌ها را خودتان پرداخت کنید. اما وقتی می‌گویید «با هم به رستوران برویم» یعنی شما قرار است فقط دُنگ خود را پرداخت کنید.

با کلاس و خوش ژست باشید

کمرتان را صاف نگه دارید و نگاه تان به جلو باشد و شانه های تان را هیچگاه پایین نیندازید. سرتان را بالا بگیرید و وقتی که می نشینید، قوز نکنید.

تظاهر به دانایی نکنید

اگر در جمعی حضور دارید هستید که در مورد موضوعی صحبت پیش می آید که اطلاعی درباره اش ندارید، اظهار دانایی نکنید و نظر ندهید بلکه درباره ی آن موضوع سؤال کنید و ببینید چه کسی در این مورد اطلاع خاصی دارد. این طرز رفتار سبب می شود دیگران احترام بیشتری به شما بگذارند.

برای استفاده از تلفن همراه تان، آداب خاص و مناسبی داشته باشید

اگر باکلاس هستید، پس هر ۵ ثانیه گوشی تان را چک نکنید. وقتی در میان جمعی هستید، به ندرت این کار را انجام دهید. تلفن همراه تان را روی ویبره یا تک صدای کوتاه بگذارید و وقتی در میان جمع هستید، شروع به حرف زدن در مورد شخصی ترین مسائل تان نکنید. فقط وقتی تنها هستید با تلفن تان حرف بزنید تا حرف های کسی را قطع نکنید، مگر اینکه موردی فوری پیش آمده باشد. واقعا بی ادبی است که در یک جمع بگذارید تلفن تان هر دو ثانیه یکبار زنگ بخورد.

رفتارهای مناسب در مکان‌های اجتماعی

چند مورد از رفتار های مناسب در مکان های اجتماعی:

 1. گفتن «بله» به جای «آره».
 2. اگر درخواستی دارید، از واژه‌ی لطفا استفاده کنید.
 3. تشکر کنید.
 4. هنگام قطع کردن یا ورود به یک مکالمه، عذرخواهی کنید.
 5. صحبت دیگران را قطع نکنید.
 6. وقتی کسی چیزی می‌گوید که با آن موافق نیستید، چشم‌های‌تان را گرد نکنید.
 7. وقتی کسی با شما صحبت می‌کنید به سمت دیگری نگاه نکنید.
 8. وقتی در حال صحبت با کسی هستید، موبایل‌تان را چک نکنید.
 9. مثبت‌اندیش باشید و حرف‌های منفی و انتقادات را نزد خودتان نگهدارید.
 10. از جملات مودبانه استفاده کنید.
 11. از میزبان تشکر کنید.
 12. در مکان‌های عمومی از واژه‌های نامناسب استفاده نکنید.
 13. بی‌ادب نباشید.

335096