بیرانوند کاپیتان اصلی تیم ملی!

تصویر بیرانوند کاپیتان اصلی تیم ملی!
بازوبند تیم ملی بر دستان احسان حاج صفی بسته شده بود اما رهبر تیم ملی در بازی با بحرین در خط دروازه قرار داشت.

به گزارش پرسون، علیرضا بیرانوند گلر تیم ملی ایران برابر بحرین چهل و سومین بازی ملی خود را انجام می داد و با کوله باری از تجربه درون دروازه تیم ملی ایران ایستاد و کلین شیت هم کرد. البته نقش مهم بیرانوند در این بازی فقط قرار گرفتن درون دروازه نبود و مثل یک رهبر درون دروازه ایستاد.

در طول جریان بازی تنها صدایی که به گوش می رسید فریاد های بلند علیرضا بود که بازیکنان را تشویق می کرد و به آن ها روحیه می داد. بیرانوند با دید خوبی که از عقب زمین داشت نکات تاکتیکی را گوش زد می کرد و راهنمایی بازیکنان را بر عهده داشت.

در تیم ملی به جز حاج صفی، میلاد محمدی، سردار آزمون و علی قلی زاده هر ۶ نفر دیگر در رده باشگاهی با بیرانوند همبازی بودند و در پرسپولیس کنار بیرانوند حضور داشتند. بیرانوند با توجه به شناخت کافی از بازیکنان تیم ملی با آن ها را رهبری کرد و او را باید کاپیتان واقعی تیم بنامیم.

| 304006

مطالب مرتبط