کارشناس غرب آسیا در گفتگو با پرسون:

ساختار عراق قدرت اخراج آمریکا را ندارد

در حال حاضر جامعه عراق با توجه به قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در عراق تحمل اخراج آمریکا را ندارد یعنی ابزارهای محکمی پشت این تصمیم نیست که بتوانند این تصمیم پارلمان را حمایت کنند.
تصویر ساختار عراق قدرت اخراج آمریکا را ندارد

سید محمد سرکشیکیان کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا در گفتگو با پرسون، در خصوص ادامه حضور آمریکا در عراق عنوان کرد: بحث سیاست و مواضع سیاسی در کشور عراق یک بحث است و قدرت اخراج آمریکا از عراق یک بحث دیگر است.

سرکشیکیان ادامه داد: شهادت عزیزان شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به پارلمان عراق برای تصمیم به اخراج نیروهای آمریکایی از عراق جرأت داد و مردم نیز از این تصمیم پارلمان حمایت کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهمی که معمولاً مغفول واقع می‌شود این است که ساختار قدرت و ساختار اقتصاد عراق هنوز این اجازه را به عراقی‌ها نداده که بتوانند آمریکا را از عراق اخراج کنند.

کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار داشت: در حال حاضر جامعه عراق با توجه به قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در عراق تحمل اخراج آمریکا را ندارد یعنی ابزارهای محکمی پشت این تصمیم نیست که بتوانند این تصمیم پارلمان را حمایت کنند.

علی‌رغم تصمیمات شجاعانه‌ای که گرفته می‌شود و پارلمان عراق، سخنگوی ارتش و دیگر عناصر عراقی دخالت آمریکا در عراق را نفی می‌کنند اما هنوز قدرت و پتانسیلی که ساختار کشور عراق بتواند به واسطه آن آمریکا را پس بزند و بیرون کند، ایجاد نشده است

سرکشیکیان افزود: عراقی‌ها در بیانیه و اعلان بیان می‌کنند که ما نمی‌خواهیم آمریکا در کشورمان باشد اما هنوز نتوانسته‌اند در خودشان این قدرت را ایجاد کنند که بتوانند آمریکا را پس بزنند و بیرون کنند چرا که سیطره اقتصادی آمریکا در عراق بسیار زیاد است حتی خرج‌کرد پول نفت عراق باید با اجازه آمریکا انجام شود و دلارهای نفتی عراق در بانک‌های آمریکایی بلوکه می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: علی‌رغم تصمیمات شجاعانه‌ای که گرفته می‌شود و پارلمان عراق، سخنگوی ارتش و دیگر عناصر عراقی دخالت آمریکا در عراق را نفی می‌کنند اما هنوز قدرت و پتانسیلی که ساختار کشور عراق بتواند به واسطه آن آمریکا را پس بزند و بیرون کند، ایجاد نشده است.

کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان خاطر نشان کرد: درست است که آمریکایی‌ها با اخراج از عراق ضربه سهمگینی خواهند خورد نه تنها ضربه نظامی بلکه در بحث هویتی و اعتباری که در منطقه و جهان ضربه خواهند خورد اما آمریکا پایگاه‌های متعددی را در بحرین، ترکیه و جاهای مختلف دارد که نیاز است این کشورها نیز کم کم به این سمت بروند که پایگاه‌های آمریکا در این مناطق تعطیل شوند.

287719

مطالب مرتبط