286718

فردین آقابزرگی در گفتگو با پرسون عنوان کرد:

هم‎‌سویی دولت و مجلس راه برون رفت از شرایط بحرانی بازار بورس

تصویر هم‎‌سویی دولت و مجلس راه برون رفت از شرایط بحرانی بازار بورس
از قوه مجریه به عنوان رکن اول انتظار می‌رود که اوضاع را بهبود ببخشد اما اگر هم‌سویی مجلس را نیز در کنار خود داشته باشد، بسیار کاراتر و مفیدتر عمل خواهد کرد.

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با پرسون، در خصوص راه برون رفت از شرایط بحرانی بورس ایران عنوان کرد: بازار سرمایه در سال 1399 نسبت به سیر طبیعی خود، فراز و نشیب بسیار زیادی داشته است. در حال حاضر مسئولین تصمیماتی نظیر سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی برای خروج بورس از شرایط بحرانی، گرفته‌اند.

آقابزرگی تصریح کرد: انتظار می‌رود که دولت و سایر مسئولین اقتصادی همانگونه که بهره‌مندی‌های خاصی از حوزه بازار سرمایه دارند مانند انتشار اوراق که بخشی از کسری بودجه را از طریق بازار سرمایه تأمین می‌کند، به زمینه‌های حمایتی نیز فکر کنند.

وی در ادامه تشریح کرد: از یک مختصات و یک نقطه نمی‌توان به عنوان کلیدی‌ترین عامل برای برون رفت از این وضعیت یاد کرد اما اقتصاد ما در حال حاضر نقش تعیین‌کننده و اصلی را در شکل‌گیری فضای بازار سرمایه دارد. بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی که یک رکن آن به افزایش درآمدها و رکن دیگر به کاهش هزینه‌ها در بدنه دولت برمی‎گردد، می‎تواند به خروج بازار سرمایه از بحران کمک کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: هم سویی‌ دولت و مجلس جز انتظارات اولیه است و اگر جدا از هم، با فاصله و موازی با هم کاری را انجام دهند، بهره‌مندی و عایدات لازم حاصل نمی‌شود.

وی همچنین افزود: بهترین شکل ممکن این است که سران سه قوه در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی که موضوع حال و روز فعلی بازار سرمایه و اقتصاد ما است کنار یکدیگر بنشینند، مسائل را با ریزبینی موشکافی کنند و معایب و موانع را برطرف نمایند.

فردین آقابزرگی در پایان گفت: مجلس می‌تواند بزرگ‌ترین کمک را به دولت کند. از قوه مجریه به عنوان رکن اول انتظار می‌رود که اوضاع را بهبود ببخشد اما اگر هم‌سویی مجلس را نیز در کنار خود داشته باشد، بسیار کاراتر و مفیدتر عمل خواهد کرد.

| 286718