صفحه اصلی علم و فناوری

مهمترین اخبار

تحقیقات نشان می‌دهد حتی افرادی که واکسینه شده‌اند نیز می‌توانند گونه دلتا ویروس را مانند افراد واکسینه نشده منتقل کنند.