پزشکیان و احزاب

با توجه به اینکه احزاب منتسب به دولت نیستند، اگر در جاهایی اختلاف نظر یا نقدی به دولتشان داشته باشند، به سادگی می‌توانند این مسائل را مطرح کنند و این نعمت بزرگی است. در حقیقت آقای پزشکیان انتخاب شده است تا مورد نقد قرار بگیرد. در نتیجه این مساله راه را برای احزاب باز می‌کند تا نقدها به صورت جدی مطرح شود.

تصویر پزشکیان و احزاب

به گزارش سایت خبری پرسون، محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی تلگرامی نوشت:

مساله احزاب و پزشکیان از دو جهت دارای اهمیت است؛ اول با توجه به اینکه احزاب منتسب به دولت نیستند، اگر در جاهایی اختلاف نظر یا نقدی به دولتشان داشته باشند، به سادگی می‌توانند این مسائل را مطرح کنند و این نعمت بزرگی است. در حقیقت آقای پزشکیان انتخاب شده است تا مورد نقد قرار بگیرد. در نتیجه این مساله راه را برای احزاب باز می‌کند تا نقدها به صورت جدی مطرح شود.

از طرفی این مساله برای خود آقای پزشکیان خوب است به دلیل اینکه او مدیون کسی برای انتخاب‌ وزرایش نیست و انتخاب‌هایش توسط خودش انجام می‌شود.

امیدوارم که انتخاب‌های خوبی انجام بدهند که بعدا نسبت به آنان پاسخگو باشند.

منبع: جماران

705796