حزب اسلامی ایران زمین از پزشکیان حمایت کرد

حزب اسلامی ایران زمین در حمایت از مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد.

تصویر حزب اسلامی ایران زمین از پزشکیان حمایت کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، در بیانیه حزب اسلامی ایران زمین که با امضای سیدابوالقاسم رئوفیان منتشر شده، آمده است:

«حزب اسلامی ایران زمین، انتخابات را یکی از متعالی‌ترین بسترهای دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه می‌داند، بنابراین ضمن اعلام نگرانی بخاطر نرخ معنی‌دار مشارکت مردم در اولین دوره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری با بررسی وضعیت رویکرد نامزدهای محترم راه‌یافته به مرحله دوم انتخابات یادشده در شاخص‌هایی همچون عقلانیت، شایسته‌محوری، عدالت اجتماعی، به‌زیستی، قانون‌مداری، هویت، تعامل سازنده با دنیا، پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری، ضمن احترام به رقیب شایسته، پاکدست، ساده‌زیست و انقلابی جناب آقای دکتر سعید جلیلی، حمایت قاطع خود را از آقای دکتر مسعود پزشکیان اعلام می‌کند.

حزب اسلامی ایران زمین از دفاتر استانی و شهرستانی خود در سرتاسر ایران بزرگ و همه اعضای محترم و هواداران گرامی خود می‌خواهد تا همه ظرفیت‌های خود را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات که همواره مسئله اول ما بوده و همچنین حمایت و پیروزی آقای دکتر پزشکیان به استخدام بگیرند. این حزب از مردم شریف ایران برای نقش‌آفرینی هرچه فعال‌تر و آگاهانه‌تر در انتخابات پیش‌رو دعوت می‌کند.

حزب اسلامی ایران‌ زمین به عنوان یک حزب سیاسی مطالبه‌گر درصورت راهیابی نامزد مورد حمایتش به پاستور، تمامی مساعی خویش را در جهت تحقق وعده‌های ایشان به کار خواهد بست و از هیچ تلاشی در امر مطالبه خواسته‌های برحق مردم شریف ایران‌زمین و برآورده‌شدن آن از سوی دولت مستقر فروگذار نخواهد نمود.»

منبع: ایسنا

695098