رأی ندادن هیچ حاصلی ندارد

اعظم موسوی فعال رسانه در یادداشتی تأکید کرد: با این باور که مهم‌ترین عنصر هر نظامی مردم آن هستند، تجلی حضور و اعمال اراده هر کدام از شهروندان در عرصه مهم انتخاباتی، تعیین‌کننده اتفاقاتی است که در آینده رقم می‌خورد تا در جامعه ولایت‌مدار ایران، آنچه مطمح نظر جامعه و مردم مشارکت‌جوی آن است شکل بگیرد و خروج از تنگناها و کاهش نارضایتی را به دنبال داشته باشد.
تصویر رأی ندادن هیچ حاصلی ندارد

به گزارش سایت خبری پرسون، در خصوص اهمیت حضور مردم در انتخابات و مهم‌تر از آن رأی بدهیم یا نه؟!مطالب فراوانی در این ایام بیان شده است ،در این یادداشت فارغ از اینکه به چه کسی رأی می‌دهم یا رأی می‌دهی به این موضوع نظر دارم که اصلاً رأی بدهیم یا نه؟

بی‌شک نظام سیاسی رقابتی و مشارکتی، فضا را برای تربیت سیاسی شهروندان آماده می‌کند تا هر کسی از هر طیفی و گروهی، در رقابت و رفتاری مسالمت‌آمیز به نقش سیاسی، اجتماعی خود عمل کند؛ در این زمینه فعالیتی داشته باشد و فارغ از نتیجه انتخابات با این باور که توانسته در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودش به‌عنوان یک شهروند درجه یک جامعه سهیم باشد، رضایت حداقل نسبی را از عملکردش داشته باشد.

هماوردی انتخاباتی سنگ محک خوبی است تا رقابت سیاسی از سوی شرکت‌کنندگان و مدافعان هر کدام تمرین شود تا مشارکت سیاسی در خور پیشینه، فرهنگ و اعتبار هر کشور و جامعه‌ای رقم بخورد.

در این میان انتخاب اصلح زمانی به ثمر می‌نشیند که با دوری از جریان‌های غرب‌گرا و روایت‌هایشان که موجب فاصله انداختن بین مردم، دلسردی‌شان از حضور در عرصه انتخاب و در نتیجه ازدست‌دادن حقوق حقه‌شان است، بااراده و در چهارچوب منطقی و با اخلاق‌مداری و احترام در برخورد با هر یک از سلائق سیاسی صورت پذیرد.

با این باور که مهم‌ترین عنصر هر نظامی مردم آن هستند، تجلی حضور و اعمال اراده هر کدام از شهروندان در عرصه مهم انتخاباتی، تعیین‌کننده اتفاقاتی است که در آینده رقم می‌خورد تا در جامعه ولایت‌مدار ایران، آنچه مطمح نظر جامعه و مردم مشارکت‌جوی آن است شکل بگیرد و خروج از تنگناها و کاهش نارضایتی را به دنبال داشته باشد.

حفظ استقلال، عزت و سربلندی، دوری از محرومیت، توسعه اقتصادی، فرهنگی، حفظ اصول و ارزش‌ها، برقراری عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حفظ امنیت و اقتدار، همه‌وهمه به دنبال مشارکت سیاسی شهروندان تحقق می‌یابد.

هیچ اراده‌ی آزاد و اندیشه آگاهی اجازه نمی‌دهد اراده دیگری بر تصمیم او و اعمالش تأثیر بگذارد؛ بلکه بااقتدار و استفاده از قوای نقادانه ذهنی خود، در بین گزینه‌ها دست به انتخاب می‌زند و بااصالت تحلیل، خودش را مبنای انتخاب می‌داند؛ این است که می‌گویم باید در تعیین سرنوشتمان حتی با یک رأی و با دوری از سستی و انفعال سهیم باشیم. عقلانیت و آزادی دو شاخصه مهم انسان خردگراست که به جهت‌گیری درست و خلق شهروند روشن‌اندیش که جامعه را تشکیل می‌دهد و به انتخاب‌های آنان مشروعیت می‌بخشد منجر خواهد شد.

یادمان باشد با شرکت‌نکردن در انتخابات و عدم اعمال‌نظر و اراده، خودمان را ملزم می‌کنیم به پذیرش نتیجه تصمیمی که در آن سهیم نیستیم.

در این مشارکت هدفمند، ارزش‌های غایی تجلی پیدا می‌کند و چشم‌اندازها و پیامدهای آن مشهود می‌شود. بااین‌وصف و از این راه لازم است به مسئولیت اجتماعی عمل کرده، خود را در آینده کشور مشارکت داده و رضایت از خود بیافرینیم.

منبع: شیرازه

695091