ستاد انتخابات کشور:

کاندیدا بعد از اعلام اسامی از سوی شورای نگهبان حق اعتراض ندارند

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: در قانون هم اعتراضی به بررسی صلاحیت‌ها نیامده است. اینکه در شرایطی قرار بگیرند یا پس از انتخابات نسبت به اعلام نتایج اعتراض داشته باشند، در قانون پیش‌بینی شده است.
تصویر کاندیدا بعد از اعلام اسامی از سوی شورای نگهبان حق اعتراض ندارند

به گزارش سایت خبری پرسون، سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: کاندیدا‌ها بعد از اعلام اسامی از سوی شورای نگهبان حق اعتراض ندارند.

او اضافه کرد: در قانون هم اعتراضی به بررسی صلاحیت‌ ها نیامده است. اینکه در شرایطی قرار بگیرند یا پس از انتخابات نسبت به اعلام نتایج اعتراض داشته باشند، در قانون پیش‌بینی شده است.

منبع: انتخاب

681584