تصویب شش لایحه شهرداری در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در یازدهمین جلسه علنی شورا ضمن بررسی لوایح شهرداری قزوین با تصویب شش لایحه موافقت نمودند.
تصویر تصویب شش لایحه شهرداری در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین

به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ اعضای شورا در یازدهمین جلسه علنی شورا لایحه شهرداری قزوین مبنی بر واگذاری ۱۱ قطعه زمین به صورت مزایده عمومی را مورد بررسی قرار دادند و آن را تایید کردند.

لوایح اخذ مجوز برگزاری مزایده واگذاری پارکینگ های تحت نظارت شهرداری به بخش خصوصی و پرونده های درخواست تغییر کاربری و تعیین عوارض ارزش افزوده در مبالغ کمتر از۳۰۰ میلیون تومان پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی با دستور مدیران مناطق پس از بررسی مورد تایید قرار گرفتند.
گفتنی است لوایح عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهر در پرونده آقای کاظمی و شرکا واقع در خیابان باغ دبیر،عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری عرصه و اعیان مربوط به آقای احد کشاورز واقع در کوچه محمدیه، خدمات تعیین و تغییر کاربری مربوط به آقای محمد پور در بلوار شهید سلیمانی مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفتند.
همچنین در این جلسه به تعدادی از مغایرتهای اعلامی مصوبات شورا که از سوی هیأت تطبیق شهرستان قزوین ارایه شده بود رسیدگی و پیرامون هر کدام از آنها تصمیم گیری شد.

668770

مطالب مرتبط