زلفی گل: مردم به ما اعتماد کرده و فرزندان خود را به ما سپرده‌اند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ما باید تلاش کنیم امانت‌دار خوبی باشیم و شک نکنیم هر چه خالصانه و صادقانه به دانشجویان، مانند فرزندان خود نگاه کنیم، خداوند بزرگ که علم، قدرت و ثروت مطلق است، به زندگی ما برکت می‌دهد.
تصویر زلفی گل: مردم به ما اعتماد کرده و فرزندان خود را به ما سپرده‌اند

به گزارش سایت خبری پرسون، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آئین بزرگداشت «مقام استاد» و در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی گفت: از دانشگاه علامه‌طباطبائی، برای این اقدام زیبا و گردهمایی اعضای هیئت علمی و خانواده‌های آن‌ها در این فضای زیبا، قدردانی می‌کنم. این کار دانشگاه علامه‌طباطبائی ستودنی است و می‌تواند برای دانشگاه‌های دیگر نیز الگو شود.

وی با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم، وابستگی و علاقه سازمانی را در اعضای دانشگاه‌های خود افزایش دهیم، افزود: یکی از راه‌های افزایش وابستگی و علاقه سازمانی به محل اشتغال، همین است که نشان دهیم، خانواده اعضای هیئت علمی و یاوران علمی، همان حرمتی را دارد که عضو هیئت علمی دارد. هر چه خانواده‌ها هماهنگ‌تر، همراه‌تر و کمک کار باشند، عضو هیئت علمی ما با دغدغه کمتری می‌تواند کار علمی خود را انجام دهد.

زلفی‌گل ادامه داد: اگر در سال، چند بار این کار، هم برای اعضای هیئت علمی و هم برای یاوران علمی انجام شود، ضمن اینکه باعث مودت و محبت می‌شود، بهره‌وری خانواده بزرگ دانشگاه را نیز بسیار افزایش می‌دهد.

وی گفت: علما به ما یاد داده‌اند که معلمی رسالت و شغل انبیا است. معلمی نعمت بزرگی است که خداوند نصیب ما کرده است، پس باید قدر آن را بدانیم. قدرتی که یک معلم دارد هیچ کس ندارد. گاهی با یک آفرین گفتن و یک تشویق استاد و یا حتی گاهی تذکر یا کمک معلم به دانش‌آموز یا دانشجو، تأثیری می‌گذارد که سال‌های سال استمرار پیدا می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: معلم نباید فقط به فکر مفاهیم درسی باشد، بلکه باید تمام شئونات دانشجوی خود را مدنظر بگیرد. برای این کار ما، استاد راهنمایی که فراموش شده بود را دوباره در شورای گسترش آموزش عالی مصوب کردیم و کسب واحد موظف گذاشتیم تا برای هر ورودی یک استاد راهنما درنظر گرفته شود و این استاد راهنما سالی چند جلسه با دانشجویان داشته و آن‌ها را راهنمایی کند. هر کار آموزشی دانشجو را بررسی و تأیید کند، با دانشجو ارتباط داشته باشد و مانند یک پدر و مادر مهربان، امور دانشجویان را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه مردم به ما اعتماد کرده و فرزندان خود را به ما سپرده‌اند، افزود: ما باید تلاش کنیم امانت‌دار خوبی باشیم و شک نکنیم هر چه خالصانه و صادقانه به دانشجویان، مانند فرزندان خود نگاه کنیم، خداوند بزرگ که علم، قدرت و ثروت مطلق است، به زندگی ما برکت می‌دهد.

زلفی‌گل در ادامه گفت: اگر می‌خواهیم نسل پاسخگو تربیت کنیم و تحویل دهیم، خودمان به عنوان استاد نیز باید درخصوص تدریس، امتحان و نمراتی که به دانشجویان می‌دهیم، پاسخگو باشیم. دیدن برگه‌های امتحانی بخشی از فرایند آموزشی است، نمرات در سرنوشت دانشجو تأثیر دارد، بنابراین باید مواظب رفتار، گفتار و کردار خود باشیم. همانگونه که دوست داریم معلمان با فرزندانمان رفتار کنند، ما سعی کنیم بهترش را برای فرزندان دیگران انجام دهیم و مطمئن باشیم خداوند می‌بیند و برای ما جبران می‌کند.

منبع: تسنیم

668336