بررسی ترمیم سند تحول بنیادین در دستور کار شورای ‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش

هزار و سی‌و‌ششمین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن تشکیل می‌‌شود.
تصویر بررسی ترمیم سند تحول بنیادین در دستور کار شورای ‌عالی ‌آموزش‌ و‌ پرورش

به گزارش سایت خبری پرسون، هزار و سی و ششمین (۱۰۳۶) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، دوشنبه ۲۰ فروردین از ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

دستور این جلسه به شرح زیر است:

ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

ادامه بررسی ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

انتخاب اعضای شورای عالی و صاحبنظران برای عضویت در کمیسیون‌های شورا

منبع: آنا

625066