هوای اصفهان بدون آلاینده و آلودگی

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان امروز هشتم فروردین ماه با میانگین ۴۶ AQI برای سومین روز پیاپی وضعیت پاک را نشان می‌دهد.
تصویر هوای اصفهان بدون آلاینده و آلودگی

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروزدر ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۲۹، میدان انقلاب با ۳۸، خیابان پروین اعتصامی با ۴۰، دانشگاه صنعتی با ۳۷، زینبیه با ۴۷، سپاهان‌شهر با ۲۰، خیابان فرشادی با ۲۷، بولوار کاوه با ۴۹، کردآباد با ۳۱ و خیابان میرزا طاهر با ۳۲ AQI در وضعیت پاک است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۶۵، پارک زمزم با ۶۱، بزرگراه خرازی با ۸۵ و رهنان و ولدان با ۵۴ و خیابان فیض با ۷۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کیفیت هوا در خمینی‌شهر با ۳۱ و شاهین‌شهر با ۳۴ و مبارکه ۴۲ AQI در وضعیت پاک و در قهجاورستان با ۸۵ AQI قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر‌های مجاور اصفهان از جمله سجزی، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع: هواشناسی

624772