«نوروز» عصر قاجار؛ کشتی‌گیرها، درباری‌ها، دلقک‌ها+تصاویر

در اینجا عکس‌هایی از مراسم مختلف نوروزی در زمان ناصرالدین‌شاه را ملاحظه می‌کنید.
تصویر «نوروز» عصر قاجار؛ کشتی‌گیرها، درباری‌ها، دلقک‌ها+تصاویر

به گزارش سایت خبری پرسون، عکس‌های امروز همگی مربوط به مراسم مختلفی هستند که در زمان ناصرالدین‌شاه و در ایام نوروز برگزار می‌شدند. عکس اول مراسم سلام نوروزی را نشان می‌دهد؛ مراسمی که در حیاط کاخ برگزار می‌شد و همۀ درباریان از سران کشوری و لشکری در آن حضور داشتند. این عکس دورنمایی کلی از مراسم را نشان می‌دهد که در آن، درباریان در مقابل محل نشستن شاه صف کشیده‌اند و برخی از آن‌ها به ترتیب برای عرض ارادت و تبریک به حضور شاه می‌روند.

FS-FSA_A.4_2.12.GN.51.04

عکس دوم نمای نزدیک‌تری از مراسم را نشان می‌دهد که در آن می‌توان شخص شاه را هم دید، در حالی که بر تخت نشسته و از پشت عینک به حاضران نگاه می‌کند. در این عکس یکی از درباریان در مقابل شاه ایستاده و مشغول عرض تبریک است.

FS-FSA_A.4_2.12.GN.51.10

عکس‌های بعدی مربوط به یک جشن نوروزی هستند که در میدان ارگ برگزار می‌شد. در این مراسم انواع نمایش‌ها اجرا می‌شد، از نمایش‌های خنده‌داری که دلقک‌ها با لباس‌های خاص اجرا می‌کردند تا نمایش‌های حیوانات و همینطور برگزاری مسابقات کشتی.

در اولین عکس زیر اجرای یک نمایش خنده‌دار را شاهد هستیم؛ در عکس دوم برگزاری یک مسابقۀ کشتی را در همان محل می‌بینیم و در عکس سوم کشتی‌گیرها را ملاحظه می‌کنیم که در حال انجام حرکات نمایشی زورخانه‌ای هستند. در همۀ عکس‌ها یک فیل هم در حاشیۀ جمعیت دیده می‌شود که ظاهرا قرار است بخشی از این نمایش نوروزی باشد.

FS-FSA_A.4_2.12.GN.50.07

FS-FSA_A.4_2.12.GN.00.05-000004

FS-FSA_A.4_2.12.GN.23.02

منبع: فرادید

614451