کم تحرکی و تاثیر آن بر سلامت بدن

کم‌تحرکی چگونه سلامتی شما را به خطر می اندازد!
تصویر کم تحرکی و تاثیر آن بر سلامت بدن

به گزارش پرسون، کم‌تحرکی در عصر حاضر می‌تواند با خود انواع بیماری های جسمی و روحی به همراه آورد.

منبع: خبر فوری

547653