چرا باید به حریم خصوصی فرزندان توجه کرد؟

انتقال حس درست استقلال از خانواده به نوجوان را از جمله فواید حفظ حریم خصوصی نوجوان توسط والدین است.
تصویر چرا باید به حریم خصوصی فرزندان توجه کرد؟

به گزارش پرسون، نوجوانان به حس استقلال نیازمندند. و اگر این حسی را از خانواده بگیرند به دنبال کارهای خطرناک و قدرت نمایی در بیرون از خانواده نمی روند. به باور دکتر محمدمهدی گلوردی روانشناس، هر چقدر والدین به حریم خصوصی نوجوان احترام بگذارند و به او اجازه دهند درباره اتاق و وسایلش تصمیم بگیرد حس بزرگ شدن و استقلال را از درون خانواده به نوجوان منتقل خواهند کرد. و دیگر نوجوان به این نیاز نخواهد داشت که از طریق همسن و سالان خود و با رفتارهای پرخطر در بیرون از خانواده حس بزرگ شدن و استقلال پیدا کنند. در واقع حریم خصوصی نوجوان مترادف با بزرگ شدن حس استقلال در نوجوان است. پدر و مادرها استقلال را حمل بر لجبازی او می گذارند و او را توبیخ می کنند.

در مواقعی که والدین نگران ارتباطات و فعالیت نوجوانان هستند این حق را دارند که در وسایل و تلفن همراه او کنکاش کنند. اما این کنکاش نباید به صورت علنی و محسوس باشد بلکه غیر مستقیم انجام شود تا نوجوان به شما بی اعتماد نشود.

والدین در صورت مواجه شدن با رفتار اشتباه فرزند خود نباید هیجانی رفتار کنند. با خونسردی کامل و بی آنکه خطای او را به رویش بیاورند موضوع را پیگیری کنند. به هیچ عنوان سرزنش و توبیخ نکنید. این کار منسوخ شده و بازتاب بدی در روحیه نوجوان خواهد گذاشت. به گونه ای که دیگر از تکرار اشتباه هراسی ندارد. سعی کنند بر احساسات خود مسلط شوند. بهتر است درباره اتفاق پیش آمده با فرد امینی صحبت کنند. این فرد می تواند یکی از اقوام باشد یا از روانشناس کمک بگیرند.

یادمان باشد کسی که در نوجوانی به حریم شخصی او بی توجهی شده در جوانی به دنبال اشتباهات خود می گردد. پدر و مادرها مراقب شرایط سنی فرزند خود باشند. هر چه بیشتر به حریم خصوصی فرزند خود احترام بگذارند او با تجربه تر و پخته تر خواهد شد.

موضوع دیگری که باید متذکر شوم این که بسیاری از پدر و مادرها همیشه نگران خطرات پیش روی فرزند خود هستند و می ترسند پسر یا دختر نوجوانانشان مسیر اشتباهی را برای موفقیت، دوستی یا تفریح انتخاب کند. از این رو با نصیحت های مکرر او را خسته می کنند. اگر می خواهید فرزندتان با این مشکل روبرو نشود بهتر است تذکرات خود را از طریق شخص سومی که مورد اعتماد اوست انتقال دهید. اگر پسر شما با عموی خود ارتباط صمیمانه ای دارد بهتر است نصایح خود را از زبان او بازگو کنید.

منبع: همشهری آنلاین

546657