نشانه‌های افسردگی که باید بشناسید

افسردگی از اختلالات رفتاری است که همراه با عصبانیت، غم و ناراحتی است. این اختلال می تواند میزان بازدهی و کارایی فرد را کاهش بدهد و رفتار های شما را عوض کند. انسان افسرده در انجام فعالیت های روزانه خود دچار مشکل است.
تصویر نشانه‌های افسردگی که باید بشناسید

به گزارش پرسون، پنج نشانه مهم افسردگی در افراد را بشناسید.

افسردگی

افسردگی

افسردگی

افسردگی

افسردگی

منبع: خبر فوری

544739