مصائب پیاز برای برخی از انسان ها!

به گزارش پرسون، پیاز حاوی ویتامین و مواد معدنی و کلی مواد مغذی گیاهی دیگر هست که می تواند خیلی برای بدن مفید باشد، ولی برای گروه خاصی همین پیازِ مفید می تواند خطر آفرین باشد!

منبع: خبر فوری

506761