لزوم اصلاح فرهنگی در مسئولیت پذیری‌ و نقش آفرینی زنان

معاون امور زنان و خانواده با بیان اینکه در مسئولیت پذیری‌، مدیریت و نقش آفرینی زنان باید اصلاح فرهنگی داشته باشیم، گفت: با توجه به این موضوع مشکلات اشتغال، ازدواج و رفاه دختران رفع می‌شود.
تصویر لزوم اصلاح فرهنگی در مسئولیت پذیری‌ و نقش آفرینی زنان

به گزارش پرسون، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده درباره اینکه مهمترین دغدغه دختران در شرایط کنونی چیست، اظهار کرد: ایجاد زمینه برای فعالیت‌های فرهنگی دختران یکی از مواردی است که زمینه بسیاری از موارد دیگر را برای آنان فراهم می‌کند. خیلی از مسائل کنونی نشأت گرفته از نوع نگاه فرهنگی است و اگر بتوانیم اصلاحات فرهنگی ایجاد کنیم مشکلات اشتغال، ازدواج و رفاه دختران حل می‌شود.

خزعلی بیان کرد: تا کنون و بعد از انقلاب اسلامی و جاری شدن این نگاه امام خمینی (ره) در جامعه که زن‌ها را به میدان آورد و آنگونه که باید که ابزار نباشند زمینه را برای رشد آنها فراهم کردند ما را جلو انداخت. اگر این نگاه‌های فرهنگی اصلاح بشود، بسیاری از معضلات حل خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده با بیان اینکه با این حال در بحث آموزش شکافت جنسیتی به نسبت بر طرف شده است، خاطرنشان کرد: در مسئولیت پذیری‌های زنان، مدیریت زنان و نقش آفرینی آنان در جامعه باید اصلاح فرهنگی داشته باشیم. یکی از کارهایی که در سفرهای استانی به آن پرداختیم بحث شناسایی بسترهای استان‌ها و کمبودهای زیرساختی برای بانوان است؛ تا به مقدار وسع و بودجه دولت بتوانیم در هر استان برخی از مشکلات را حل کنیم.

وی بیان کرد: یکی از این مسائل ورزشگاه‌ها بوده است. در برخی از استان‌ها حتی ساعت تقسیم ساعات را بررسی می‌کنیم. بعضی از باشگاه‌ها حتی صرفاً اختصاص به بانوان دارد. تلاش می‌کنیم باشگاه‌ها و پارک‌های مختص بانوان تأسیس کنیم.

خزعلی در برنامه تهران ۲۰ افزود: ایجاد امید به آینده خوب و مطلوب و فراهم کردن شرایط کاری در ایجاد شرایط خوب و نشاط خیلی مهم است که با مهارت آموزی به دختران فراهم خواهد شد. یکی از کارهای انجام شد در استان‌ها این است که دبیرستان‌ها را تجهیز کنیم تا کارآفرینی و تجهیزات آن را برای دختران فراهم کنند.

در ادامه سمیه حاج‌علی، قاری بین المللی و حافظ کل قرآن در خصوص مطالبات بانوان قاری اظهار کرد: توجه به فعالیت‌های قرآنی بانوان باتوجه به اینکه نقش تربیتی دارند و توجه به حوزه فرهنگی در آن نمود بارزی دارد. مهم‌ترین چالشی که الان با آن مواجه هستیم این است که با وجود اینکه تعداد بانوان قرآنی به لحاظ تعداد از آقایان بیشتر است و حدود ۸۰ درصد از حافظان قرآن بانوان هستند، متأسفانه در حوزه‌های تصمیم گیری و کلان مدیریتی حضور کمرنگی دارند. حتی شاید در امور قرآنی این عدد صفر باشد.

خزعلی در جواب با بیان اینکه مهمترین معضل بانوان زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی است، عنوان کرد: این یک واقعیت است و از مطالبات جدی بانوان است که باتوجه به موقعیت‌ها و توانمندی‌هایی که دارند، در تصمیم گیری‌ها مشارکت داشته باشند. امیدواریم این فرهنگ در جامعه ما جا بیفتد. این باید در جامعه مردان توسعه و رسوخ پیدا کند؛ البته بخشی از این عدم حضور ممکن است به دلیل مشغله‌های خانه داری بانوان باشد.

486525