عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور؛

شان و منزلت معلمان به درستی رعایت نشده است

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: رتبه‌بندی معلمان به درستی اجرا نشده است.
تصویر شان و منزلت معلمان به درستی رعایت نشده است

به گزارش پرسون، علی حدادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در تذکری به وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش وظیفه خود را به درستی در رتبه بندی معلمان انجام نداده است.

وی ادامه داد: با این وضعیت رتبه بندی، شأن و منزلت معلمان به درستی رعایت نشده است.

منبع: ایسنا

467606