زندگی عجیب و دیدنی یک مرد در سرمای منفی ۷۵ درجه(ویدئو)

ویدئویی از زندگی عجیب یک مرد روس در سرمای منفی ۷۵ درجه سانتیگراد را مشاهده می‌کنید.

به گزارش پرسون، این روز‌ها در جمهوری ترک نشین یاقوتستان روسیه سرمای هوا به منفی ۷۵ درجه رسیده به گونه‌ای که میوه‌ها در چند دقیقه یخ می‌زنند بطوری که می‌توان از آن‌ها به جای چکش استفاده کرد.

منبع:فرارو

455872