چرا حقوق زنان عضو هیئت‌ علمی کمتر از مردان است؟

نتایج یک مطالعه نشان می دهد میزان حقوق دریافتی اساتید زن نسبت به مردان کمتر است.
تصویر چرا حقوق زنان عضو هیئت‌ علمی کمتر از مردان است؟

به گزارش پرسون، اگرچه تعداد اساتید زن دانشگاه‌ها در دنیای امروز نسبت به دیگر ادوار تاریخی بیشتر است اما حقوق دریافتی آنها نسبت به مردان کمتر است. نتایج یک مطالعه بر روی ۲۳۰۰ عضو هیئت‌علمی رشته‌های فنی‌مهندسی نشان می‌دهد، میزان حقوق دریافتی اساتید زن نسبت به مردان کمتر است. این در حالی است که آنها از منظر علمی در مقایسه با اعضای هیئت‌علمی مرد در یک جایگاه قرار دارند و تعداد مقالات منتشر شده یکسانی دارند.

اطلاعات منتشر شده درباره حقوق و دستمزد اعضای هیئت‌علمی ۱۷ دانشگاه در ایالات‌متحده نشان می‌دهد، تعداد مقالات منتشر شده اعضای هیئت‌علمی با افزایش دستمزد آنها ارتباط مستقیم دارد یعنی هرچه تعداد مقالات بیشتر باشد، حقوق دریافتی افزایش می‌یابد.

اگرچه "تعداد مقالات منتشر شده" و ارجاع به مقالات"، معیارهای افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی به حساب می‌آیند اما اعضای هیئت‌علمی زن نسبت به همتایان مرد خود، افزایش دستمزد کمتری را تجربه کرده‌اند. اعضای هیئت‌علمی زن توانسته‌اند در ارتباط با شاخص "تعداد مقالات منتشر شده" و "ارجاع به مقالات" همچون دیگر اعضای هیئت‌علمی امتیاز بالایی به دست‌بیاورند اما میزان دریافتی آنها حدود ۶ هزار دلار کمتر است. این احتمال وجود دارد که زنانی که امتیاز کمتری در ارتباط با این دو مولفه به دست‌آورده‌اند، حقوق بسیاری کمتری دریافت‌کنند.

"ملانی زابر"، اقتصاددان و از محققان این مطالعه گفت: شکاف دستمزد در دانشگاه‌هایی که اطلاعات حقوق و دستمزد را منتشر نمی‌کنند، بیشتر است. این انتظار وجود دارد، دانشگاه‌هایی که در ارتباط با پرداختی‌ها شفافیت دارند، برابری حقوق وجود داشته باشند. اطلاعات به دست‌آمده از دانشگاه‌هایی که شفافیت پرداخت در دستمزد دارند، می‌تواند شرایط دیگر دانشگاه‌ها را به خوبی نشان‌دهد.

دلایل دریافتی کمتر زنان نسبت به مردان مشخص نیست مشخص نیست اما نویسندگان این مقاله مطرح می‌کنند، مردان نسبت به زنان در مذاکره موفق‌تر هستند که این موضوع می‌تواند عاملی برای میزان دریافتی بیشتر باشد. به گفته محققان این پژوهش، اساتید مرد به دنبال دریافت پاداش برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی خود هستند، این در حالی است که اعضای هیئت‌علمی زن تلاش‌می‌کنند بودجه بیشتری از دانشگاه‌ها برای دانشجویان پسادکتری و دکتری دریافت‌کنند.

منبع: ایسنا

417767