‎پرسون از پارکینگ اتومبیل ها در مناطق مرزی گزارش می دهد؛

‎گرانی جای پارک خودرو در بیابان / هزینه بی حساب و کتاب برای یک خدمت

‎باوجود اینکه وزارت راه دولت سیزدهم متولی فراهم کردن حمل و نقل عمومی برای تردد آسوده زائران اربعین حسینی است؛ اما بی تدبیری و بی مدیریتی موجب شده تا هموطنان با خودرو شخصی خود را به مرزهای غربی برسانند و برای جای پارک خودرو در بیابان های مرزی هزینه بسیار بالایی پرداخت کنند.
تصویر ‎گرانی جای پارک خودرو در بیابان / هزینه بی حساب و کتاب برای یک خدمت

به گزارش پرسون، پس از اینکه بلیط وسایل حمل و نقل عمومی کمیاب شد و یا با هزینه بسیار بالا به فروش می رسد بسیاری از هموطنان تصمیم گرفتند با خودرو شخصی خود را به مرزهای غربی برسانند و برای اینکه خودروشان را در یک محیط مناسب پارک کنند مسئولان مربوط بیابان های اطراف پایانه مرزی را برای پارک خودرو زائران فراهم کردند که برای این جای پارک در محیط خاکی مالکان خودروها باید هزینه ای را به شکل 24 ساعت پارک پرداخت کنند، هزینه ای که میلیاردها تومان در آمد زایی به وجود می آورد.

طبق گزارش های میدانی از پایانه های مرزی هموطنان باید برای جای پارک خودرو به مدت ده روز حداقل صد هزار تومان پرداخت کنند و این در حالی است که خودرو در یک محیط بیابانی نگهداری می شود و هیچ مسئولیتی نسبت به وسایل داخلی خودرو بر عهده پارکینگ داران نیست.

برای نمونه تنها در مرز خسروی 70 هزار جای پارک خودرو در بیابان فراهم شده است که اگر از هر خودرو روزانه 10 هزار تومان دریافت شود مبلغی حدود 700 میلیون تومان خواهد شد که معلوم نیست این درآمد روزانه به جیب چه کسی واریز خواهد شد.

البته برخی از پارکینگ ها در برخی از پایانه های مرزی مبلغ 5 هزار تومان را در روز دریافت می کنند که این هزینه در پارکینگ های به گفته آنها دولتی است؛ اما عدد 5 هزار تومان نیز خود هزینه بالایی برای این حجم خودرو است.

طبق گزارش هایی که به دست خبرنگار پرسون از پایانه های مرزی رسیده است جای پارک خودرو در برخی از پارکینگ ها روزانه به مرز 50 هزار تومان نیز رسیده است که جا دارد نهاد های نظارتی توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

هزینه برای نگهداری خودروها صورت می گیرد

به هر حال درست است که زمین های جای پارک خودرو بیابانی است، اما اطراف این زمین ها خاک ریزی شده و زمین های محوطه پارکینگ همسطح سازی شده است که این اقدامات هزینه بر بوده و از سوی دیگر حقوق پرسنلی که در این مجموعه ها نگهبانی می دهند نیز باید کسب شود.

یک مقام مسئول در ستاد اربعین حسینی در این باره به خبرنگار ما گفت: هزینه جای پارک خودرو متعلق به شهرداری ها و فرمانداری های حوزه های استحفاظی آن منطقه است و این درآمدی است که این مجموعه ها کسب می کنند و آنها باید بر این درآمدها نظارت کنند.

وی که نمی خواست نامش در این گزارش درج شود؛ گفت: در پایانه مرزی خسروی پیمانکاران شهرداری قصر شیرین نیز در این زمینه نقش دارند.

این مقام مسئول ادامه داد: به هر حال درست است که زمین های جای پارک خودرو بیابانی است، اما اطراف این زمین ها خاک ریزی شده و زمین های محوطه پارکینگ همسطح سازی شده است که این اقدامات هزینه بر بوده و از سوی دیگر حقوق پرسنلی که در این مجموعه ها نگهبانی می دهند نیز باید کسب شود.

هزینه بی حساب و کتاب جای پارک خودرو

به هر حال خدمات رسانی دولتمردان به هموطنان آن طور که باید در شان و منزلت زائران نیست و زائران برای کوچک ترین خدمات مانند جای پارک باید هزینه ای پرداخت کنند و این در حالی است که این نوع زیرساخت ها مانند همسطح سازی و خاکریزی اطراف پارکینگ های بیابانی از سالیان گذشته صورت گرفته و به تازگی این اقدام انجام نشده است که جا دارد مسئولان نظارتی از جمله نمایندگان مجلس یک حساب کتاب ساده بر این درآمد داشته باشند.

415523