قاتل قند خون شناسایی شد

تحقیقات نشان داده ک دارچین داروی ضد قند خون است.
تصویر قاتل قند خون شناسایی شد

به گزارش پرسون، بعضی مطالعات اشاره کرده اند که این ادویه به مقاومت بدن افراد انسولینی کمک می کند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد مبتلا به دیابت، از این ادویه برای کنترل قند خون خود استفاده می کنند. می توانید دارچین را به شکل چای یا به عنوان مکمل مصرف کنید.

400673