رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

در سال ۱۴۰۰ شاهد مرگ مادران باردار در استان مرکزی نبودیم

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در سال ۱۴۰۰ علی رغم وجود شرایط کرونایی، شاهد مرگ مادران باردار در استان مرکزی نبودیم.
تصویر در سال ۱۴۰۰ شاهد مرگ مادران باردار در استان مرکزی نبودیم

به گزارش پرسون از مرکزی، دکتر سید محمد جمالیان در مراسم گرامیداشت روز ماما، افزود: هر مادر پر خطری که بستری می‌شد تمام ماماها چه کسانی که در مراکز بهداشتی و چه کسانی که در مراکز درمانی بودند و همچنین افرادی که در ستاد بودند تمام تلاششان را می‌کردند تا مادر و کودک را از شرایط پر خطر دور کنند.

وی اظهار کرد: تعداد زیادی از مادران باردار در بخش مراقبت های ویژه بستری بودند که با تلاش های شبانه روزی همکاران ماما تمامی آنها بهبود پیدا کردند.

در ادامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: با وجود اینکه تعداد مادران پر خطر ما در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ دوبرابر شد اما خوشبختانه در این سالهای کرونایی مرگ هیچ مادر بارداری را نداشتیم.

دکتر علی علیمحمدی افزود: در سال های اخیر، روند سزارین ما روند کاهشی داشته است و همچنین درصد زایمان بدون درد ما روند افزایشی داشته است.

وی اظهار کرد: درصد رضایت افراد و مراجعه کنندگان نیز روند افزایشی داشته است.

در پایان این مراسم از ماماهای برتر استان مرکزی تقدیر شد.

396942