تست شخصیت شناسی؛ کدام تصویر یک خانواده نیست؟

یکی از جالب ترین تست های تصویری، تست شخصیت شناسی است که با انتخاب یک گزینه، اسرار جالبی از درون شما فاش میکند.
تصویر تست شخصیت شناسی؛ کدام تصویر یک خانواده نیست؟

به گزارش پرسون، طبق تحقیقات؛ روابط خانوادگی می توانند بر سلامت ما تاثیر بگذارند. روابطی که از سال‌ های اولیه زندگی ‌مان می سازیم، تأثیر عمیقی بر نحوه نگرش ما به جهان و شخصیتمان دارد. تست روانشناسی این قسمت به شما کمک می کند تا بفهمید روابط تان چه طور شخصیت شما را شکل داده اند.

به نظر شما کدام یک از این سه نفر یک خانواده نیستند؟

اگر پاسخ تان شماره 1 است؛ یعنی:

شما فردی هستید که خانواده محور نیستید و بیشتر دوستان و همکاران را در اولویت قرار می دهید. دلیل انتخاب این خانواده احتمالا اینست که فکر می کنید پدر در تصویر نسبت به کودک و مادر بی توجه است.

احتمالا پدر شما پدر خوبی نبوده است؛ البته از طرفی این دلسوزی و مهربانی تان را نشان می دهد. شاید شما ندانید که خانواده واقعی چیست، اما غریزه مادرانه، شما را به محافظت از دیگران هدایت می کند.

اگر پاسخ تان شماره 2 است؛ یعنی:

شما فردی خانواده محور هستید و برای عزیزان تان بیش از هر چیزی در این دنیا ارزش قائل هستید. به نظر شما بزرگترها آن قدر حواس شان به خودشان است که حتی دست بچه را نمی گیرند. تعبیر شما نشان می دهد که معتقدید خانواده باید اولویت اول باشد. شما فردی هستید که همیشه دوست دارید عزیزان تان شاد باشند و به همین خاطر برای ایجاد اعتماد و حفظ تعهد تلاش می کنید.

اگر پاسخ تان شماره 3 است؛ یعنی:

احتمالا گذشته بدی داشته اید یا در خانواده خوشحالی بزرگ نشده اید؛ زیرا این خانواده در تصویر؛ واقعا شاد و سالم هستند. این تصویر والدین دلسوز و مهربانی را نشان می دهد که اتفاقا رابطه خوبی با هم دارند.

این نظر شما حاکی از منفی بافی و تربیت بد والدین و روابط ضعیف خانوادگی در سنین پایین است. ممکن است در دوران کودکی شاهد آزار، خشونت، یا جدایی والدین بوده باشید که فکر کرده اید آن ها با هم مشکل دارند.

395357